Hoppa till innehåll

Ytterligare tullfria kvoter för jordbruksprodukter från Moldavien

Utgivningsdatum 5.8.2022 13.51 | Publicerad på svenska 5.8.2022 kl. 17.48
Pressmeddelande

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning där det föreskrivs om nya tullfria tullkvoter för jordbruksprodukter som importeras från Moldavien. För dessa produkter finns redan tullkvoter sedan tidigare, och nu införs tillfälliga ytterligare tullkvoter.

De ytterligare tullkvoterna tillämpas 23.7.2022–24.7.2023. De förvaltas enligt den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationer för övergång till fri omsättning godtas. Kvottilldelning kan begäras även retroaktivt för produkter som den 23 juli 2022 har varit under tullkontroll i unionen och då ansökan om detta inlämnas inom sex månader från den dagen. På tullkvoterna tillämpas de ursprungsregler som fastställts i associeringsavtalet med Moldavien.

Förordning 2022/1279 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 195/22.7.2022.

Mera information:

Tullkvoter
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling