Hoppa till innehåll

Ursprungsreglerna för handeln med utomeuropeiska länder och territorier har uppdaterats 1.1.2020

7.1.2020 15.47
Pressmeddelande

Ursprungsreglerna för handeln med utomeuropeiska länder och territorier (ULT, på engelska OCT) har uppdaterats så att de helt ersatts med en ny bilaga VI till ULT-beslutet 2013/755/EU. Beslutet om ändringen samt bilagan innehållande ursprungsreglerna finns publicerade i EGT L 337, 30.12.2019. Beslutet tillämpas från den 1 januari 2020.

De bestämmelser om registrerade exportörer som ska tillämpas i handeln med utomeuropeiska länder och territorier från början av år 2020 har förenhetligats med de bestämmelser om REX-systemet som fastställts  i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 för tullkodexen.

EU-exportörer som redan registrerat sig (har ett i Finland tilldelat nummer som registrerad exportör med FIREX i början), behöver inte registrera sig på nytt för att upprätta ursprungsförsäkringar vid export av förmånsberättigade produkter till utomeuropeiska länder och territorier. Om ursprungsprodukternas värde i sändningen inte överstiger 10 000 euro, behöver exportören inte vara registrerad.

Ursprungsförsäkran och preciserad fyllningsanvisning

Ursprungsförsäkran och ifyllningsanvisningen finns i tillägg IV till bilaga VI.

Ursprungsförsäkran upprättas på vilket kommersiellt dokument som helst som innehåller exportörens och mottagarens namn och fullständiga adresser, en beskrivning av varorna och datum för utfärdande.

Mall för ursprungsförsäkran på engelska

The exporter (number of registered exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10,000 (1)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … … (3)

(1) När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran ska den efterföljande innehavare av varorna som upprättar en försäkran ange sitt namn och sin fullständiga adress, åtföljt av uppgiften (på engelska) ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the OCT], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the OCT]”. 

(2) Produkternas ursprungsland ska anges. När ursprungsförsäkran helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla enligt artikel 46 i denna bilaga ska exportören tydligt ange dessa produkter i det dokument där försäkran upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”. 

(3) Helt framställda produkter: ange bokstaven ”P”. För produkter som är tillräckligt behandlade eller bearbetade: ange bokstaven ”W”, följd av den exporterade produktens fyrställiga nummer i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (Harmoniserade systemet) (exempel ”W” 9618); i tillämpliga fall ska denna uppgift ersättas med en av följande uppgifter: 

a) Vid kumulation enligt artikel 2.2 i denna bilaga eller bilateral kumulation enligt artikel 7 i denna bilaga: ange ”EU cumulation” eller ”OCT cumulation”.

b) Vid kumulation med ett EPA-land (avtalet om ekonomiskt partnerskap) enligt artikel 8 i denna bilaga: ange ”cumulation with EPA country [name of the country]”.

c) Vid kumulation med ett GSP-land enligt artikel 9 i denna bilaga: ange ”cumulation with GSP country [name of the country]”. 

d) Vid kumulation med ett land med vilket unionen har ett frihandelsavtal enligt artikel 10 i denna bilaga: ange ”extended cumulation with country [name of the country]” 

Mera information:
Förteckning över ULT-länderna och territorier på kommissionens webbplats
I handeln med utomeuropeiska länder och territorier krävs REX-ursprungsförsäkran fr.o.m. 1 januari 2020
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling