Hoppa till innehåll

Uppdatering av ursprungsbevis i avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan EU och AVS-staterna (EPA)

Utgivningsdatum 13.12.2022 15.44 | Publicerad på svenska 14.12.2022 kl. 10.41
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat en uppdatering gällande de ursprungsbevis som ska visas upp som villkor för beviljande av förmånsbehandling vid export och import enligt avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan EU och AVS-staterna (EPA).  I sammandraget nedan anges ursprungsbevisen enligt de avtal som utgör grund för beviljande av förmånsbehandling samt de landsgrupper och länder som omfattas av avtalen. I tabellen beaktas inte ländernas andra förmånsberättigande handelsarrangemang, såsom det allmänna preferenssystemet (GSP).  
 

Importören eller exportören ska själv säkerställa att bestämmelserna efterlevs samt att de ursprungsbevis som visas upp för ursprungsprodukter kan godkännas som förmånsberättigande ursprungsbevis.

* Ursprungsbevis som gäller vid import av produkter med ursprung i Madagaskar till och med den 31 december 2022.
** Ursprungsbevis som gäller vid import av produkter med ursprung i Madagaskar från och med den 1 januari 2023.
*** Gäller fr.o.m. 2.12.2022 enligt dokument nr 2226/MBPE/DGD av den 16 november 2022  (https://www.douanes.ci/sites/default/files/base_documentaire/c_2226.pdf).
**** Gäller t.o.m. 19.8.2023. Fr.o.m. 20.8.2023 godkänns enligt lagstiftningen i Ghana bara ursprungsdeklarationer som upprättats av registrerade exportörer.
***** Exporten från EU till Kamerun regleras av Kameruns förordning nr 2016/367 av den 3 augusti 2016. Importen från Kamerun till EU regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1076 (bilaga II) av den 8 juni 2016.
****** EU-exportörerna ska ange ”CMR” i varucertifikat EUR.1 och tullmyndigheterna i medlemsstaterna i fråga ska bestyrka certifikaten.

Mera information:
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
Kommissionens webbplats om de ursprungsregler i avtalen om ekonomiskt partnerskap som tillämpas på staterna i Afrika, Karibien och Stilla havet (på engelska)

Meddelanden om förmånsbehandling