Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om bokföring vid tillfällig lagring

Utgivningsdatum 2.5.2016 8.46 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 13.57
Pressmeddelande

13/2016

Nr
13/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §

Förordning (EU) nr 953/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 148.4

Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 

Innehavare av tillstånd till tillfälligt lager

Varuinnehavare

Tullkontor

Bokföringen över tillfällig lagring ska hållas på finska, svenska eller engelska. Därmed kan till exempel varubeskrivningen inte anges i bokföringen på något annat språk.

Varorna ska anges i bokföringen per varupost och förpackningsslag.  När varor utlämnas från ett tillfälligt lager får kvantitetsenheterna inte förändras under tillfällig lagring så att verifieringskedjan bryts. 

Bokföringen ska ske i realtid och av den ska framgå hur mycket och vilka varor som omfattas av tillfällig lagring.

Tulldeklarationerna för hänförande till och avslutande av tillfällig lagring och övriga handlingar utgör en del av bokföringsmaterialet. Handlingar som arkiverats elektroniskt ska vid behov kunna visas upp för Tullen.

Om lagerhavarens bokföringssystem ändras efter beviljandet av tillståndet, ska det nya bokföringssystemet godkännas av Tullen innan det tas i bruk.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift