Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys kirjanpidosta väliaikaisessa varastoinnissa

Julkaisuajankohta 2.5.2016 8.46
Tiedote

13/2016

Nro
13/2016
Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 953/2013 unionin tullikoodeksista 148 artikla 4 kohta

Voimassaoloaika
4.5.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Väliaikaisen varaston luvanhaltijat
Tavaroiden haltijat
Tullitoimipaikat

Väliaikaista varastointia koskevaa kirjanpitoa tulee pitää suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä. Siten esimerkiksi tavarankuvausta ei voida merkitä kirjanpitoon muulla kielellä.

Tavarat on merkittävä kirjanpitoon tavaraerittäin ja pakkauslajeittain. Kun tavaroita luovutetaan väliaikaisesta varastosta, tavaran paljoutta kuvaavat yksiköt eivät saa muuttua väliaikaisen varastoinnin aikana niin, että tavaran jäljitysketju katkeaa. 

Kirjanpidon on oltava reaaliaikainen, ja siitä on käytävä ilmi kulloinkin väliaikaisessa varastossa olevien tavaroiden määrät ja lajit.

Väliaikaisen varastoinnin aloittamista ja päättämistä koskevat tulli-ilmoitukset ja muut asiakirjat ovat osa kirjanpitomateriaalia. Sähköisesti arkistoidut asiakirjat on tarvittaessa pystyttävä esittämään Tullille.

Jos varastonpitäjän kirjanpitojärjestelmä muuttuu luvan myöntämisen jälkeen, uusi järjestelmä tulee hyväksyttää Tullilla ennen sen käyttöönottoa.

Pääjohtaja                                                            
Antti Hartikainen

Päälakimies                                                          
Arto Lillman

Määräykset