Hoppa till innehåll

Tullen söker en kryptovalutamäklare genom konkurrenspräglad dialog

29.7.2021 14.02
Pressmeddelande

Tullen har inlett ett anbudsförfarande för en kryptovalutamäklare. Avsikten är att genom konkurrenspräglad dialog hitta en aktör som på ett säkert och tillförlitligt sätt kan sköta försäljningen av de kryptovalutor som dömts förverkade till staten. Man kan anmäla sig som anbudssökande i den konkurrenspräglade dialogen fram till 30.8.2021.

Tullen har beslagtagit bitcoins och andra kryptovalutor i samband med utredningar av narkotika- och dopningsbrott. Det pågår som bäst ett offentligt anbudsförfarande för realisering av kryptovalutorna.

– Vi ber alla intresserade aktörer att delta i konkurrensutsättningen. Vårt mål är att skapa ett permanent förfarande genom vilket vi på ett säkert och tillförlitligt sätt kan även i fortsättningen realisera kryptovalutor som dömts förverkade till staten. Den aktör som väljs ska bl.a. i stor utsträckning uppfylla kraven i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor, säger ekonomidirektör Pekka Pylkkänen.

De som bjuds in att delta i den konkurrenspräglade dialogen ska bevisa sin tillförlitlighet på ett omfattande sätt

Anbudsförfarandet ordnas genom konkurrenspräglad dialog, och Tullen väljer ut högst fem anbudssökande. De utvalda anbudssökandena ska bl.a. vara registrerade i det egna landets register över tillhandahållare av kryptovalutatjänster, ha erfarenhet av förmedling av stora mängder kryptovaluta samt visa att de har förfaranden för förhindrande av penningtvätt och för utredning av kundens bakgrund.

Syftet med konkurrensutsättningen är att välja en till tre mäklare som ska sköta realiseringen av kryptovalutor som beslagtagits av Tullen. Konkurrensutsättningen är EU-omfattande.

Man kan anmäla sig som anbudssökande i den konkurrenspräglade dialogen fram till 30.8.2021 kl. 16.00. Dialogen med de utvalda anbudssökandena samt publiceringen av den slutliga anbudsförfrågan till anbudssökandena är planerade till hösten 2021. Under upphandlingsförfarandet kan Tullen tyvärr inte svara på enskilda frågor gällande anbudsförfarandet, utan frågorna ska ställas via anbudsportalen för att säkerställa likabehandlingen av anbudsgivarna.

Upphandlingsannonsen har publicerats på webbplatsen hankintailmoitukset.fi.

Pressmeddelande