Hoppa till innehåll

Tullen påminner: medförda matvaror kan vara farliga – ta inte med dessa produkter från din resa

Utgivningsdatum 17.6.2022 8.00
Pressmeddelande

Resenären har en viktig roll i bekämpningen av djur- och växtsjukdomar. Införsel av vissa livsmedel från länder utanför EU har begränsats på grund av risken för spridning av djur- och växtsjukdomar. Till exempel kött- och mjölkprodukter får inte föras in till Finland.

Resenärer får inte föra in kött, köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter till Finland från länder utanför EU. Införsel av animaliska livsmedel från ett land utanför EU har begränsats för att förhindra spridning av djursjukdomar. 

- Bekanta dig redan i förväg med restriktionerna och förbuden på Tullens och Livsmedelsverkets webbplatser, så kan du undvika otrevliga överraskningar när du återvänder från resan. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet bl.a. vid vad du kan föra in och från vilket land. Det finns skillnader när det gäller införsel av animaliska- och växtbaserade produkter, till och med för ett enskilt land, betonar tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen

Dessutom rekommenderar myndigheterna att köttprodukter som innehåller svin- eller vildsvinskött inte förs in alls som färdkost eller som gåvor från EU-länder där afrikansk svinpest har konstaterats.

För livsmedel som härrör från eller produceras av utrotningshotade arter, såsom kaviar, finns egna restriktioner. 

Inte ens ett äpple eller en morot utan sundhetscertifikat

Om resenären tänker föra in till Finland frukter, bär, grönsaker, rotfrukter eller örter från ett land utanför EU, måste hen skaffa ett sundhetscertifikat från myndigheterna i avgångslandet. Certifikat behövs inte för banan, dadlar, durian, ananas eller kokos. Kravet gäller heller inte frysta, torkade eller konserverade produkter. 

- I växtskyddslagstiftningen är Kanarieöarna ett område utanför EU. Madeira som hör till Portugal hör igen till EU-området, dvs. därifrån krävs inget sundhetscertifikat. Med dessa får man alltså vara uppmärksam, framhäver Sulander-Seppänen.

Det bör också noteras att för att kunna föra in levande växter, fröer för utsäde eller färska snittblommor från länder utanför EU behöver resenären ett sundhetscertifikat. 

Det är vanligtvis inte möjligt att skaffa ett sundhetscertifikat under resan, därför lönar det sig inte alls att köpa dessa produkter. För somliga växter är import helt förbjudet och då räcker inte ens ett sundhetscertifikat. Genom begränsningarna förebyggs spridningen av växtsjukdomar och skadedjur till Finland. 

Ska inköpta delikatesser förtullas?

Om delikatesserna inte omfattas av förbjudna och begränsade produkter och de får föras in till Finland, ska resenären beakta eventuell tullavgift och mervärdesskatt.

Inköp kan föras in utan tullavgift och skatter från EU:s tull- och skatteområde. Från länder utanför EU får man föra in produkter utan tullavgift och skatter till ett värde av högst 300 euro om man anländer med bil eller tåg, eller till ett värde av högst 430 euro om man anländer med flyg eller båt. Om värdet av inköpen är högre än det, ska de förtullas och mervärdesskatt ska betalas för dem.

Vad ska jag göra om jag glömt kvar någonting olämpligt i resväskan?

Om en resenär på ett gränsövergångsställe, såsom på en flygplats, upptäcker att förbjudna livsmedel har glömts i väskan, kan resenären på eget initiativ överlåta produkterna till Tullen. Överlåtelse på eget initiativ medför inga påföljder för resenären. I oklara fall kan man också fråga tulltjänstemännen om råd. 


Mera information om restriktioner för resande och om resandeinförsel av livsmedel

Mediemeddelande