Hoppa till innehåll

Tullen påminner: Beställ inte olagliga myggmedel och fästinghalsband

Utgivningsdatum 16.4.2024 8.00

Fastän det fortfarande finns snö på marken, så är myggorna och fästingarna snart här. Det märks åtminstone på nätbeställningarna som fastnat i Tullen. Enligt Tullens observationer beställer finländarna varje år från utlandet olika insektsmedel, gifter och andra hjälpmedel mot fästingar och myggor. Det är enkelt att beställa, så många tänker nödvändigtvis inte på att det är olagligt.

Myggmattorna som används i myggbekämpande apparater är biosidprodukter. I Finland får man endast sälja och använda sådana biocidprodukter som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Godkända produkter är alltid försedda med Tukes tillståndsnummer. När du gör en beställning lönar det sig att säkerställa att tillståndsnumret syns på produktens försäljningsförpackning samt att det på förpackningen även finns uppgifter om produkten och dess säkra användning på finska och svenska. Det är sällsynt att dessa uppgifter finns på myggmedel och -gifter som beställs från utlandet.

Fästinghalsband för sällskapsdjur är ofta biosidprodukter eller veterinärmedicinska läkemedel. Veterinärmedicinska läkemedel får inte beställas till Finland per post.

De ovan nämnda begränsningarna gäller nätbeställningar från EU-länder, EES-länder och länder utanför EU.

- Vårt råd till finländarna är enkelt: Ta reda på vad du beställer, vilken produkt det är fråga om. Beställ inte förbjudna produkter. Detta gäller naturligtvis inte bara fästinghalsband och myggmedel, utan även alla produkter som beställs på nätet, påminner tullöverinspektör Suvi Etelämäki.

Tullen övervakar att importrestriktionerna för varor iakttas. Tullen har rätt att bland annat begära tilläggsutredningar. Otillåtna produkter som beställts från utlandet omhändertas.

Mediemeddelande