Hoppa till innehåll

Tullen och polisen avslöjade en omfattande organisation för införsel av droger på Åland – narkotikans värde i gatuhandeln cirka 120 000 euro

Utgivningsdatum 14.3.2023 9.15
Pressmeddelande

Hösten 2022 beslagtog Tullen och polisen i samband med flera olika införseltillfällen flera kilogram narkotika från personer som anlände från Sverige till Åland. Även andra narkotikapartier som har förts in i landet och vidaredistribuerats misstänks ha hört till samma helhet. Den avslöjade brottshelheten är ett av de största och mest organiserade fallen av narkotikabrott i Ålands historia.

Under 2022 inledde Tullen och Ålands polismyndighet ett samarbete för att kartlägga narkotikabrottsligheten på Åland. Hösten 2022 ledde det till att Tullen stoppade en person i Eckerö hamn som anlände med bil från Sverige. Ur bilen beslagtogs cirka 2,9 kilogram hasch. Importören med hemort i Fastlandsfinland häktades som misstänkt för grovt narkotikabrott och släpptes senare. Tullen misstänkte att narkotikapartiet var avsett för distribution på Åland. Brottsutredningen inleddes i samarbete mellan Tullen och Ålands polismyndighet.

Flera beslagtagna narkotikapartier

– Tack vare förundersökningssamarbetet mellan Tullen och polisen avslöjades i slutet av 2022 ytterligare tre försök till införsel där vi beslagtog en stor mängd narkotika och läkemedelstabletter som klassificerats som narkotika. Fallet utvidgades slutligen till en av de största och mest organiserade narkotikabrottshelheterna på Åland, berättar Tullens undersökningsledare, tullöverinspektör Kimmo Kaunisto.

Under en tullkontroll i Långnäs hamn i oktober 2022 beslagtogs från en person som anlände från Sverige cirka 50 gram kokain, vilket på grund av sin höga koncentration motsvarar cirka 76 gram i gatuhandeln. Dessutom beslagtogs från personen cirka 2000 narkotikaklassade Alprazolam-tabletter.

Följande beslag i brottshelheten skedde senare i oktober under en tullkontroll i Mariehamns hamn när man av en person som anlände med bil från Sverige beslagtog cirka 10 gram kokain, vilket på grund av sin höga koncentration motsvarar cirka 15 gram i gatuhandeln.

Det senaste beslaget i brottshelheten skedde i december under en tullkontroll i Långnäs hamn när man av en person som anlände med bil från Sverige beslagtog cirka 1 kilogram hasch och cirka 50 gram kokain, vilket på grund av sin höga koncentration motsvarar cirka 75 gram i gatuhandeln.

Sammanlagt beslagtog Tullen och polisen i samband med de olika införseltillfällena cirka 3,9 kilogram hasch, 110 gram kokain och 2000 narkotikaklassade tabletter. Sammanlagt nio personer är misstänkta för att ha koppling till brottshelheten.Tullen och polisen undersöker helheten som flera grova narkotikabrott.

Införd narkotika förmedlades vidare

Under förundersökningen som Tullen och polisen utförde framkom det flera andra införsel- och distributionsfall utöver de brott som redan nämnts. En av kurirerna hade redan tidigare gjort två smugglingsresor till Åland. I samband med dessa resor hade man fört in och senare distribuerat vidare 3000 narkotikaklassade tabletter, en okänd mängd hasch samt 100 gram kokain, vilket man misstänker att på grund av sin höga koncentration ska ha motsvarat cirka 155 gram i gatuhandeln. Förundersökningen avslöjade också ett fall av införsel och distribution av en stor volym narkotikaklassade Rivotril-tabletter, vilket man misstänker att ska ha skett i september.

– Under förundersökningen stod det klart att de beslagtagna narkotikapartierna var avsedda att hamna hos personer bosatta på Åland. Organisationen fungerade så att narkotikan hämtades från Sverige av kurirer och hamnade sedan hos en liten krets på Åland för vidaredistribution. Av de brottsmisstänka bor sju på Åland och två i Fastlandsfinland. Den beslagtagna och distribuerade narkotikan motsvarar mer än 26 000 bruksdoser, berättar polisens undersökningsledare, kommissarie Tommy Thörnroos.

Polisen misstänker dessutom att en av de misstänkta har hotat en annan som förhördes i rättskipningen. Personen misstänks ha hotat en medmisstänkt med våld på grund av det som hen sagt i förundersökningen.

Under förundersökningen har flera personer varit häktade på grund av brottsutredningen. Av dessa personer är två fortfarande häktade. Tullen har under förundersökningen samarbetat med bland annat Svenska tullen och polisen. Förundersökningen av fallet är slutförd och fallet har gått till åtalsprövning vid Ålands åklagardistrikt.

Mediemeddelande