Hoppa till innehåll

Tullen hittade inte för stora mängder transfetter i livsmedel vid sin övervakning

Utgivningsdatum 24.8.2023 8.00
Pressmeddelande

I fjol övervakade Tullen säkerheten och kvaliteten hos kex och bredbara vegetabiliska fetter som importerades till Finland. Under år 2022 undersökte man vid övervakningen särskilt halterna av transfetter som är skadliga för blodets fettvärden. Partierna som undersöktes av Tullen uppfyllde kraven för transfetternas del.

Under år 2022 kontrollerade Tullen transfettsyrorna i kex och bredbara fetter som importerades till Finland. I Tullaboratoriets tester undersöktes tio olika kex och fem bredbara fetter, som hade sitt ursprung i andra europeiska länder. I de undersökta produktpartierna höll transfetthalterna sig inom tillåtna gränsvärden.

EU-kommissionen har sedan år 2019 begränsat transfetthalterna genom en förordning. Transfetterna är omättade fetter som är skadliga för fettvärdena i blodet, men mängden transfetter anges i nuläget inte på livsmedelsförpackningar.

Transfettsyrorna höjer det så kallade dåliga LDL-kolesterolet och sänker det goda HDL-kolesterolet. Enligt Livsmedelsverket kan transfettsyror bland annat förekomma i bredbara fetter samt i spannmåls- och bageriprodukter. Därtill finns de av naturen i mjölk- och köttprodukter.

Tullen övervakar importerade livsmedel på basis av riskbedömning och trender

Som en del av den normala övervakningen av importerade livsmedel kartlade Tullen i fjol situationen i fråga om transfetter i importvaror. I Finland har utredningar om halten av transfettsyror i livsmedel tidigare gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL), jord- och skogsbruksministeriet samt Livsmedelsverket.

– Vi inriktar övervakningen utifrån vår riskbedömning, och rådande mattrender påverkar också. Eftersom vi inte gjorde några alarmerande upptäckter i fråga om transfetter i fjol, genomför vi andra typer av projekt i år, berättar produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Mediemeddelande