Hoppa till innehåll

Tullen har tagit i bruk en rapporteringskanal för oegentligheter

Utgivningsdatum 31.3.2023 9.35
Pressmeddelande

Vid Tullen har vi förbundit oss till att följa lagar, bestämmelser och anvisningar. Tullen har tagit i bruk en rapporteringskanal för oegentligheter, där du kan lämna en rapport, om du upptäcker missförhållanden i vår verksamhet.

Rapporterna kan t.ex. gälla offentliga upphandlingar, missbruk av offentliga medel, verksamhet som strider mot anvisningar eller föreskrifter, korruption eller andra brott.

Tullen har tagit i bruk en intern rapporteringskanal som är avsedd för personer som arbetar vid Tullen. Andra än tullanställda kan lämna en rapport via justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal.

Rapporteringskanal för oegentligheter

Ibruktagandet av rapporteringskanalen för oegentligheter grundar sig på visselblåsarlagen och Europeiska unionens visselblåsardirektiv.

Webbnyhet