Hoppa till innehåll

Tullen har inlett ett tjugotal preliminära utredningar av transporter som omfattas av EU-sanktioner

Utgivningsdatum 7.4.2022 8.00 | Publicerad på svenska 8.4.2022 kl. 10.02
Pressmeddelande

Tullen har inlett cirka 20 preliminära utredningar av transporter som omfattas av EU:s omfattande export- och importsanktioner mot Ryssland och Belarus. För närvarande har två fall gått vidare till förundersökning. Preliminära utredningar har särskilt inletts i fråga om produkter med dubbla användningsområden, dvs. produkter som kan användas för både civila och militära ändamål.

EU har infört omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus på grund av attacken mot Ukraina. Till Tullens uppgifter som verkställande myndighet hör att övervaka varusanktionerna som gemensamt fastställts på EU-nivå.

I största delen av de fall som utretts preliminärt har det varit fråga om s.k. produkter med dubbla användningsområden, dvs. produkter som kan användas för både civila och militära ändamål.  Sådana produkter är t.ex. många elektronik- och elprodukter, såsom delar till datorer. Försvarsmateriel, båtar, telefoner och olika elektronikkomponenter finns också med på sanktionslistan. Det är också förbjudet att exportera s.k. lyxvaror till Ryssland.

– Vi har i 10 fall konstaterat att det inte finns skäl att inleda en förundersökning. I dessa fall har transporten av de sanktionsbelagda varorna avgått innan sanktionerna införts. I dessa transporter har det visserligen funnits produkter som omfattas av övervakningen av sanktioner, men på grund av tidpunkten kan gärningarna inte anses ha varit uppsåtliga, berättar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

Till dags dato har Tullen inlett förundersökningar i två fall som undersöks som regleringsbrott av olika grad. Tullen utför i genomsnitt 4–20 förundersökningar på årsnivå.  

Tullen har tidigare undersökt regleringsbrott med anknytning till sanktioner bl.a. i fråga om Krim och Syrien. Övervakningen av sanktioner och de därtill hörande förundersökningarna är en del av Tullens normala dagliga arbete som övervakare av förbud och restriktioner i gods- och persontrafiken.  

Mediemeddelande ukraina