Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade smuggling av flera effektiva luftvapen som kräver tillstånd – hundratals vapen utan tillbörliga tillstånd sålda av finländska företag inom branschen

Utgivningsdatum 31.5.2022 8.53
Pressmeddelande

Tullen har under åren 2021–2022 avslöjat flera importer av effektiva luftvapen som kräver tillstånd där privatpersoner inte har haft lagenliga förutsättningar att föra in vapen i landet. Dessutom har effektiva luftvapen importerats till landet i kommersiellt syfte och hundratals vapen utan tillbörliga tillstånd har sålts vidare av finländska företag inom branschen.

År 2021 beslagtog Tullen postförsändelser med vapen som anlänt från utlandet till Finland. Vapnen misstänktes vara effektiva luftvapen. Med effektivt luftvapen avses ett år 1950 eller därefter tillverkat föremål som drivs med trycket från komprimerad luft eller någon annan gas och där pipans minsta inre diameter är över 6,35 millimeter och som är konstruerad och avsett att använda metallkulor.

Enligt ett utlåtande från Polisstyrelsen uppfyllde luftvapnen Umarex T4E HDR50 och T4E HDS68 definitionen av effektivt luftvapen. Utifrån utlåtandet fanns det orsak att misstänka skjutvapenbrott i importörernas verksamhet, eftersom de inte hade förutsättningar enligt skjutvapenlagen att importera dessa vapen till landet. Enligt skjutvapenlagen är det bland annat tillståndspliktigt att överföra och importera skjutvapen till Finland samt att handla med vapen och att förvärva, inneha och tillverka dem. Förvärv och innehav av effektiva luftvapen är anmälningspliktigt, om förvärvaren eller innehavaren tidigare har fått ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen.

Tullen har gjort flera förundersökningar runt om i Finland som hänför sig till effektiva luftvapen. Största delen av dessa fall har redan skickats till Åklagarmyndigheten för åtalsprövning.

Företag importerade och sålde vapen utan tillstånd

I samband med utredningen av privatpersoners importer framkom det också att effektiva luftvapen som hör till produktfamiljen Umarex T4E säljs utan tillstånd i Finland av företag inom branschen.

– Vi genomsökte företagen inom branschen i mars 2022 och vi beslagtog från flera företag runt om i Finland cirka 140 effektiva luftvapen, som vi misstänker är olagligt importerade. Företagen har inte haft rätt att i kommersiellt syfte föra in i landet effektiva luftvapen och sälja dem vidare utan tillstånd beviljat av Polisstyrelsen, berättar undersökningsledaren Kimmo Kaunisto.

Dessutom misstänks företagen för att under årens lopp ha sålt hundratals effektiva luftvapen runt om i Finland till personer, som inte har haft laglig rätt att skaffa sig ett effektivt luftvapen. Tullen har förhört företagens ansvarspersoner som misstänkta för skjutvapenbrott.

För en del av de beslagtagna vapnen har Tullen begärt ett utlåtande av Polisstyrelsen. Tullens förundersökningar angående företagen pågår fortfarande.

Tullen ger personer som förvärvat vapen i Umarex-produktfamiljen anvisningar om att boka tid hos den lokala polisen för överlåtelse av vapnet, om köparen inte har haft förutsättningar för att förvärva och inneha ett sådant vapen.

Mediemeddelande