Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade en härva av smuggling av berusande läkemedel i Torneå

Utgivningsdatum 18.6.2024 8.25
Pressmeddelande

Tullen har undersökt två grova narkotikabrott där Tullen misstänker att stora mängder narkotikaklassade läkemedel har förts in till Finland för försäljning åren 2021–2024. Värdet på ämnena i gatuhandeln är cirka 800 000 euro.

På vårvintern 2024 beslagtog Tullen berusande läkemedel vid två olika tillfällen i Torneå. Först i februari 2024 beslagtog Tullen cirka 265 000 alprazolam- och bensodiazepintabletter hos en person som kom till landet med personbil. En annan smugglare blev fast i slutet av mars då Tullen hittade berusande läkemedel gömda i väggarna på en paketbil som fördes av personen. Från bilen beslagtogs cirka 180 000 klonazepam- ja alprazolamtabletter.

– Mängderna läkemedel vi hittat nu på våren är stora jämfört med t.ex. förra året då Tullen under hela året beslagtog sammanlagt 431 000 berusande läkemedel, berättar undersökningsledare Pekka Jauhola från Tullens brottsutredningsenhet i Torneå.

Berusande läkemedel förs in till Finland vanligtvis i tung godstrafik och postförsändelser men också i passagerartrafiken.

Under förundersökningen upptäcktes en större brottshelhet

Vid förundersökning av fallen har flera tidigare smugglingar utretts där mängderna berusande läkemedel som smugglats till Finland också varit stora. Beträffande den andra gripna personen kom det också fram ett misstänkt grovt narkotikabrott från år 2022 där smugglade berusande läkemedel hade sålts till brukare. Försäljningsverksamheten hade ägt rum i södra Finland bl.a. via en plattform för snabbmeddelanden.

Den sammanlagda mängden av de berusande läkemedel som beslagtogs våren 2024 och av de tidigare smugglade läkemedlen uppgår till cirka 1 500 000 tabletter. Deras värde i gatuhandeln är cirka 800 000 euro. Läkemedlen har främst varit alprazolam och klonazepam.

– Tullen kom smugglarna på spåren tack vare vår yrkeskunniga och effektiva bevakningsgrupp. Torneå är en central rutt för narkotika som smugglas in till Finland från Sverige, men tullbevakningen fungerar bra vid Finlands mest trafikerade landsgräns, summerar Jauhola.

Under förundersökningen har två personer, som är rumänska medborgare, varit gripna och de sitter fortfarande häktade. Under förundersökningen har Tullen samarbetat internationellt i form av bl.a. begäranden om rättslig hjälp. Fallen har undersökts som grova narkotikabrott. Den misstänkta brottshelheten har gått vidare till åtalsprövning vid Norra Finlands åklagardistrikt. 

Mediemeddelande