Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade brottshelhet på över tre miljoner euro där EU-sanktioner kringgåtts

Utgivningsdatum 5.12.2023 8.27
Pressmeddelande

Tullen har undersökt en brottshelhet där produkter som omfattas av EU-sanktioner och som exporterats av två finska företag misstänks ha hamnat i Ryssland. I fallen som utretts har produkter transiterats via Ryssland och exportklarerats till något annat land. Produkterna omfattar elektronik och drönare samt utrustning som klassificeras som försvarsmateriel.

Europeiska unionen har riktat omfattande sanktioner mot Ryssland på grund av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Syftet med sanktionerna är att påverka Rysslands ekonomiska, tekniska och militära förmåga. I det senaste sanktionspaketen har EU framför allt infört åtgärder för att hindra försök att kringgå sanktionerna. Dessutom har omfattningen av varor som berörs av sanktionerna utvidgats i varje sanktionspaket.

Tullen utredde grovt regleringsbrott och exportbrott som avser försvarsmateriel

Tullen har utrett två finska företag som misstänkta för över trettio exporter eller försök till export av varor som omfattas av sanktioner, bland annat mikrokontrollrar och halvledarkomponenter. Tullen misstänker att dessa produkter, sammanlagt värda över 600 000 euro, har hamnat i Ryssland.

Dessutom misstänker Tullen att närapå 3 500 obemannade luftfartyg, dvs. drönare, har hamnat i Ryssland. Produkterna har exportklarerats till en annan stat än Ryssland. Drönarnas värde har uppgått till mer än två miljoner euro.

Till samma brottshelhet hör även misstänkt transitering av utrustning klassificerad som försvarsmateriel till Kazakstan via Ryssland våren 2023. Utrustningen var avsedd för att stoppa drönare. Ett transiteringstillstånd för försvarsmaterial hade krävts för transitering av produkterna, men det hade företaget inte ansökt om. Tullen misstänker att även dessa produkter, sammanlagt värda över 350 000 euro, har hamnat i Ryssland.

Verksamheten styrdes från utlandet

Företagen som är föremål för utredningen har samma ansvarsperson. Tullen misstänker att det ena företaget har agerat köpföretag med uppgift att köpa produkter som omfattas av sanktionerna. Det andra företaget har i sin tur fungerat som speditör av varorna till Ryssland.

– Enligt förundersökningen finns det tecken på att verksamheten har styrts från Ryssland. I verksamheten har man har byggt upp ett omfattande nätverk av internationella företag via vilka verksamheten har kunnat finansieras bland annat från Ryssland, berättar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

– I förundersökningen har vi samarbetat med myndigheter i Nederländerna, Storbritannien och USA samt med EU:s lagövervakande myndighet Europol. På nationell nivå har vi framför allt samarbetat med Skyddspolisen, fortsätter Sinkkonen.

Brotten har undersökts som grovt regleringsbrott och exportbrott som avser försvarsmateriel. Sammanlagt är sex personer misstänkta för brott, och en av de misstänkta har suttit häktad sedan september.

Fallet går vidare till åtalsprövning i december 2023.

Mediemeddelande