Hoppa till innehåll

Tukes varnar för farliga julleksaker

Utgivningsdatum 14.12.2022 11.03 | Publicerad på svenska 14.12.2022 kl. 15.58
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa julens 22 favoritleksaker i Tullaboratoriet. För fyra leksaker påvisades en brist som orsakar kvävningsrisk. De farliga leksakerna är mjukleksaken Huggy Wuggy, RC-mjukbilen, en mjuknalle och en dansande kaktus med smådelar som lossnade under testet. Dessutom innehöll en drönare som säljs som leksak bly. Tukes uppmanar att man tar dessa leksaker från barnen. Tukes har förpliktat importörerna att dra bort de farliga leksakerna och drönaren från marknaden.

– Tukes valde leksaker som testades rätt mångsidigt bland utbudet på marknaden. Bland de testade leksakerna fanns både favoritprodukter och traditionella leksaker: bl.a. mjukleksaker, dockor, ett leksaksvapen, träleksaker, leksaker med ljud, batteridrivna leksaker, modellera och en tillverkningssats för slajm. Leksakerna skaffades från marketar, fysiska butiker samt från inhemska och utländska nätbutiker, säger överinspektör Anja Merenkivi från Tukes.

Leksakerna testades i Tullaboratoriet där man undersökte bl.a. deras mekaniska och fysikaliska egenskaper, såsom om det lossnar smådelar från leksaken eller om leksaken ger ifrån sig ett för högt ljud. Dessutom analyserades om leksakerna innehöll ftalater eller tungmetaller.

– I Tullaboratoriet testade vi 22 julleksaker som Tukes valt för leksaksprojektet. Flest brister fanns på märkningar. I våra test upptäckte vi att fyra leksaker hade smådelar och delar som lossnar lätt och orsakar farliga situationer. Man kan inte alltid bedöma leksakens kvalitet utifrån utseendet, utan brister upptäcks först i testen, berättar Mikko Kontiainen tullöverinspektör för Tullaboratoriet.

Sammanlagt nio leksaker hade bristfälliga märkningar, till exempel motstridiga åldersmärkningar, samt varningsmärkningarna och bruksanvisningarna hade inte översatts till finska och/eller svenska.

Bilder av farliga leksaker: Tukes varnar för farliga julleksaker

Myndigheten granskar inte leksaker på förhand

77 procent av finländarna tror att myndigheterna förhandsgranskar leksakerna och barnartiklarna på marknaden enligt enkäten som Tukes lät utföra i år. Denna uppfattning är felaktig. Myndigheterna har aldrig granskat leksaker och barnartiklar på förhand. Ansvaret för produkters säkerhet vilar på tillverkarna, importörerna och försäljarna.

– Tullen gör stickprov på slumpmässigt valda partier från gränsen och förråden, och Tukes övervakar de leksaker som redan säljs på marknaden. Båda väljer produkter riskbaserat, det vill säga vi granskar sådana leksaker som vi misstänker ha säkerhetsbrister. Andelen leksaker som myndigheterna granskar av alla leksaker som säljs är alltså väldigt liten, berättar Anja Merenkivi.

Smarta leksaker som utmaning – det lönar sig för konsumenten att vara uppmärksam vid inköp

Tukes fick hjälp för leksaksprojektet från Konkurrens- och konsumentverket (KKV) som övervakar företagens marknadsföring och informationsskyldighet. KKV bekantade sig med marknadsföringsuppgifterna för några smarta leksaker.

– När varorna blir ännu smartare, ska även köparen och försäljaren vara smarta och uppmärksamma. Innan man köper lönar det sig att fundera noga på vilka smarta egenskaper man vill – eller inte vill – ha i sina produkter. Den som köper smarta produkter behöver dock inte veta allt om allt eftersom det ligger på försäljarens ansvar att också känna till produkternas smarta egenskaper och berätta om dem, säger specialsakkunnig Satu Wideen från Konkurrens- och konsumentverket.

Du kan läsa mer om smarta leksaker på Konsumentombudsmannens blogg: Viaton vekotin vai verkottuva vakoilija – muista olla älykkäämpi kuin ostamasi tuote

Också Transport- och kommunikationsverket Traficom bekantade sig på Tukes begäran med uppgifterna för några smarta leksaker. Traficom övervakar att utrusning som fungerar trådlöst på radiofrekvenser och som säljs i Finland överensstämmer med kraven. Trådlös utrustning är bl.a. fjärrkontrollerade leksaker. Tillverkarna, importörerna och försäljarna har som uppgift att säkerställa att utrustningen uppfyller kraven. Om du håller på att skaffa en trådlös utrustning, lönar det sig att läsa Traficoms tips för inköp av trådlös utrustning

Cybersäkerhetscentret vid Traficom arbetar för att informationssäkerheten och integritetsskyddet uppfylls i elektronisk kommunikation.

– Produkter som säljs kan ha bristfällig informationssäkerhet. Informationssäkerheten är en väsentlig egenskap hos produkter som kan vara svårt för köparen att bedöma. Produkternas informationssäkerhetsnivå kan variera och hur informationssäkerheten uppfylls avslöjar ofta hur kunnig tillverkaren är, säger Juhani Eronen ledande expert för Cybersäkerhetscentret vid Traficom.

– Datasäkerheten hos trådlös utrustning kommer att förbättras när utrustningen som säljs på EU-marknaden ska uppfylla nya krav på datasäkerhet från och med 1.8.2024. Syftet med de nya informationssäkerhetskraven är att skydda kommunikationsnät, förbättra användarnas integritetsskydd och förhindra ekonomiska bedrägerier som genomförs med smartapparater, fortsätter Eronen.

 

Mediemeddelande