Hoppa till innehåll

Tjänsten Tillstånd utvidgas i december

22.11.2021 12.19
Pressmeddelande

Från och med 1.12.2021 kan man i tjänsten Tillstånd söka följande typer av tillstånd: plats godkänd av Tullen (HPA), slutanvändning (EUS), tillfällig införsel (TEA), förlängning av returtiden för returvaror (PPP) och godkänd exportör (VVI). Tjänsten finns på ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Vad kan man göra i tjänsten?

Företag kan i tjänsten söka

 • tillstånd till förenklat deklarationsförfarande (SDE)
 • tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR)
 • tillstånd till samlad garanti (CGU)
 • tillstånd till anstånd med betalning (DPO)
 • tillstånd till tillfällig lagring av varor (TST)
 • tillstånd till tullagring (CWP, CWP 1 och CWP 2)
 • tillstånd att verka som godkänd mottagare (ACE)
 • tillstånd att verka som godkänd avsändare (ACR)
 • tillstånd att verka som godkänd utfärdare (ACP)
 • tillstånd att verka som TIR-auktoriserad mottagare (ACT)
 • tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ (SSE)
 • tillstånd till aktiv förädling (IPO)
 • tillstånd till passiv förädling (OPO)
 • ändringar till dessa tillstånd.

Dessutom kan man bläddra i tillståndsuppgifter i tjänsten. Du kan spara en tillståndsansökan som utkast, återkalla en ansökan som skickats till Tullen samt kopiera en tidigare ansökan som underlag för en ny ansökan. Du kan också bifoga bilagor till ansökningar.

När du har skickat din ansökan till Tullen får du information om tidsfristen för handläggningen av ansökan och hur ärendet framskrider. När ett tillstånd har beviljats ser du det i tjänsten. Tillståndet skickas också till dig automatiskt för kännedom per säker e-post.

I tjänsten ser du ditt företags alla tillstånd som sparats i Tullens tillståndsregister och de unionstillstånd som beviljats i Finland, både de som är giltiga och de som upphört att gälla.

Vad kan man inte göra i tjänsten?

Övriga nationella tillstånd söks fortfarande med ansökningsblankett hos Tillståndscentralen. Blanketterna finns på Tullens webbplats.

Unionstillstånd söks fortfarande via systemet för tullbeslut (CDS) som tagits fram och upprätthålls av kommissionen. Med unionstillstånd avses ett av Tullen beviljat tillstånd som kan användas i fler än en medlemsstat. Anvisningar för hur man ansöker finns på Tullens webbplats.

AEO-tillstånd söks via tjänsten eAEO.

Hur identifierar man sig i tjänsten?

Man kan logga in i tjänsten Tillstånd med Suomi.fi-identifikation och befullmäktiga någon annan att sköta ärenden på sina vägnar med Suomi.fi-fullmakter. Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, skapa, komplettera och sända tillståndsansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar och tillstånd.

Var får man rådgivning?

Tullens företagsrådgivning ger råd om hur man fyller i tillståndsansökningarna och hur man använder tjänsten Tillstånd. Innan du sköter ditt ärende kan du kontakta företagsrådgivningen via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter för företagsrådgivningen på Tullens webbplats.

Om du har frågor gällande en ansökan som är under handläggning, kontakta Tillståndscentralen. Du kan söka ändring i ett giltigt tillstånd via tjänsten Tillstånd, om tillståndet har beviljats där.

Vill du delta i utvecklingen av tjänsten?

De elektroniska tjänsterna för tillstånd har redan från början utvecklats i samarbete med kunderna. Använd responsblanketten för att ge oss respons gällande dina ärenden. Blanketten finns i övre högra hörnet på ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande