Hoppa till innehåll

Rådgivning för företag

Rådgivningen erbjuder basrådgivning i tullärenden eller särskild rådgivning om tullförfaranden. Du kan även ställa frågor om avgifter eller att ansöka om tillstånd. Välj rådgivningsnummer enligt ämnet din fråga gäller.

Se även de övriga rådgivningsnumren för företagskunder, såsom användarstödet för e-tjänster, tullrådgivningen för Åland samt Intrastat-rådgivning och statistikservice.

Om din fråga gäller övervakning av lager, se kontaktuppgifterna för tullkontoren som övervakar lagrens verksamhet.

Tullrådgivningen ger allmän rådgivning och kan inte ge bindande information om t.ex. varukoder. Läs mer om ansökan om bindande klassificeringsbesked.

Säker e-post

Vi rekommenderar att du använder säker e-post när du skickar personuppgifter eller sekretessbelagd information till Tullen.

Allmän rådgivning för företagskunder
mån–fre 8–16.15

Du kan ställa frågor om till exempel

 • tullkoder och skatter
 • import- och exportbegränsningar
 • hjälp när ditt företag just börjat med import och export.
Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)


Särskild rådgivning (tillstånd, garantier och inledning av meddelandedeklarering)
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngabihraflgvel

Du kan ställa frågor om till exempel

 • när det lönar sig att söka tillstånd beviljat av Tullen och vilka förutsättningarna är för tillståndet
 • när du behöver en garanti
 • när det lönar sig att bli meddelandedeklarant och vad det förutsätter.

Vi försöker svara inom tre arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande kan du ringa servicenumret Allmän rådgivning för företagskunder.

Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

 • deklarering av internhandel mellan EU-länder
 • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.
Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

 • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
 • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).

Betalningsrörelse
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6negabxfreberi

Du kan ställa frågor om

 • periodspecifikationer
 • betalningar.
Indrivning
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngaverc

Du kan ställa frågor om

 • betalningsuppmaningar
 • betalningsarrangemang
 • annat som gäller indrivning.


Övriga rådgivningstjänster

 

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering
mån–fre 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Du kan ställa frågor om

 • meddelandedeklarering
 • teknisk meddelandeuppföljning och teknisk kundtestning
 • tekniska problem i anslutning till deklarationsmeddelanden.
Konsumentskydd
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6hyrwbhfnwngghyhx

Du kan ställa frågor om

 • konsumentskydd
 • provtagningsuppdrag för varor som importeras
 • sundhets- och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker.
Riksomfattande sjötrafikcentral
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6rxrz
  +358 295 5220 (sjötrafik, farledsavgifter,  deklarationstjänsten för fartygstrafik Portnet)
Uppföljning av transitering
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Du kan ställa frågor om

 • uppföljning av transitering
 • övervakning av avslutande av transiteringsförfarandet
 • lossningskontroll.
Tullens tillståndscentral
PB 261, 65101 Vasa
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Du kan ställa frågor om dina tillståndsansökningar som redan handläggs av Tullen.

Statistikförfrågningar om import- och exportdeklarationer till kunder

tilastokysely.tuonti@tulli.fi
tilastokysely.vienti@tulli.fi

Skicka dina svar till dessa adresser, om Tullen har skickat dig en begäran om granskning för de uppgifter som du uppgett. Rådgivning erbjuds inte på adresserna.

Garantier
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngavyynuabgbhy

Du kan ställa frågor om

 • garantiformer och garantiklasser
 • referensbelopp och garantibehov (obs. Tullen kalkylerar inte referens- och garantibelopp före du har lämnat in en ansökan om garantitillstånd).
Tullens utbildning
PB 512, 00101 Helsinki
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhghyhbxfnxnvfn

Du kan ställa frågor om Tullens utbildningar för intressentgrupper, såsom företag och läroanstalter.

Kundutbildning

Se Tullkontor, var du t.ex. kan beställa en förtullningsbok.