Hoppa till innehåll

Rådgivning för företag

Rådgivningstjänsterna för företag ger dig bl.a. basrådgivning i tullärenden, särskild rådgivning om tullförfaranden samt rådgivning om den åländska skattegränsen. Du kan också fråga om betalningar eller anhängiga tillståndsansökningar.

Användarstöd för e-tjänster, företag Tullkontor som övervakar lagrens verksamhet Rådgivning om skattegränsen på Åland Intrastat-rådgivning och statistikservice


Allmän rådgivning för företagskunder
mån–fre 8–16.15 Tullens allmänna rådgivning för företag och användarstödet för e-tjänster öppnar först kl. 8.30 fredagen den 10 september.

Stöd för e-tjänster, företag +358 295 5207

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf99Tglox1jZcgn

Handel mellan Åland och Fastlandsfinland och rådgivning gällande ALA-systemet


Om du inte kan sköta ditt ärende per telefon, chatt eller med chatbot, kan du skicka din fråga per post eller e-post till registratorskontoret. Du kan också lämna din fråga till närmaste tullkontor som erbjuder kundservice för vidare leverans till registratorskontoret.


Rådgivning för företagskunder om specialfrågor, tillstånd, garantier och inledande av meddelandedeklarering
mån–fre 8–16.15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel

Betalningsrörelse
mån–fre 9–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6negabxfreberi

Förfrågningar gällande periodspecifikationer och betalningar

Indrivning
mån–fre 9–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngaverc

Betalningsuppmaningar, betalningsarrangemang och andra ärenden gällande indrivning av fordran


Övriga rådgivningstjänster

 

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
mån–fre 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, teknisk meddelandeuppföljning och kundtestning/besvarande av frågor gällande tekniska problem med deklarationsmeddelanden

Konsumentskydd
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6hyrwbhfnwngghyhx

Konsumentskydd  /provtagning av varor som importeras  /sundhets- och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Riksomfattande sjötrafikcentral
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6rxrz
Uppföljning av transitering
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Uppföljning av transitering, övervakning av avslutande av transiteringsförfarandet med därtill hörande förfrågningar samt ärenden som gäller lossningsövervakning

Tullens tillståndscentral
PB 56, 90401 Uleåborg
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Endast anhängiga tillståndsansökningar

Statistikförfrågningar om import- och exportdeklarationer till kunder

[email protected]
[email protected]

Garantier
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngavyynuabgbhy

Garantiformer, garantiklasser, referensbelopp, garantibehov. Tullen räknar inte på förhand ut referens- och garantibelopp innan ansökan om garantitillstånd inges.

Tullens utbildning
PB 512, 00101 Helsinki
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhghyhbxfnxnvfn

Kundutbildning anpassad för intressentgrupper

Kundutbildning

Se Tullkontor, var du t.ex. kan beställa en förtullningsbok.