Hoppa till innehåll

Rådgivning för företag

Rådgivningstjänsterna för företag ger dig bl.a. basrådgivning i tullärenden, särskild rådgivning om tullförfaranden samt rådgivning om den åländska skattegränsen. Du kan också fråga om betalningar eller anhängiga tillståndsansökningar.

Användarstöd för e-tjänster, företag Tullkontor som övervakar lagrens verksamhet Rådgivning om skattegränsen på Åland Intrastat-rådgivning och statistikservice


Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16.15


 

Skattegränsrådgivning på Åland
måndag–fredag 9–15

Handel mellan Åland och Fastlandsfinland, rådgivning gällande ALA-systemet och tullklarering


Webblanketten Fråga tullrådgivningen har tagits ur bruk tills vidare. Läs mer: Vi förnyar vår kundservice


Rådgivning för företagskunder om specialfrågor, tillstånd, garantier och inledande av meddelandedeklarering
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel

Betalningsrörelse
måndag–fredag 9–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6negabxfreberi

Förfrågningar gällande periodspecifikationer och betalningar

Indrivning
måndag–fredag 9–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngaverc

Betalningsuppmaningar, betalningsarrangemang och andra ärenden gällande indrivning av fordran


Övriga rådgivningstjänster

 

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, företagskunder
måndag–fredag 7–18
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vxhgnzbanf

Tekniskt stöd för meddelandedeklarering, teknisk meddelandeuppföljning och kundtestning/besvarande av frågor gällande tekniska problem med deklarationsmeddelanden

Konsumentskydd
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6hyrwbhfnwngghyhx

Konsumentskydd  /provtagning av varor som importeras  /sundhets- och kvalitetskontroll av frukt och grönsaker

Riksomfattande sjötrafikcentral
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6rxrz
Uppföljning av transitering
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrffhgvffnc

Uppföljning av transitering, övervakning av avslutande av transiteringsförfarandet med därtill hörande förfrågningar samt ärenden som gäller lossningsövervakning

Tullens tillståndscentral
PB 56, 90401 Uleåborg
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Endast anhängiga tillståndsansökningar

Statistikförfrågningar om import- och exportdeklarationer till kunder

[email protected]
[email protected]

Garantier
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngavyynuabgbhy

Garantiformer, garantiklasser, referensbelopp, garantibehov. Tullen räknar inte på förhand ut referens- och garantibelopp innan ansökan om garantitillstånd inges.

Tullens utbildning
PB 512, 00101 Helsinki
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhghyhbxfnxnvfn

Kundutbildning anpassad för intressentgrupper

Kundutbildning

Se Tullkontor, var du t.ex. kan beställa en förtullningsbok.


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag