Ansökningsblanketter för tillstånd

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

Förenklingar

1010r (pdf, 622 kB)

1010r - Ansökan, tillstånd till förenklingar


1010r - Ifyllningsanvisning (pdf, 185 kB)

1010r - Ifyllningsanvisning


Garantier

1027r (pdf, 505 kB)

1027r - Ansökan om anstånd med betalning och samlad garanti i EU-Åland-handeln


1027r - Ifyllningsanvisning (pdf, 21 kB)

1027r - Ifyllningsanvisning


1097r (pdf, 758 kB)

1097r - Ansökan om ändring, tillstånd till garanti


1097r - Ifyllningsanvisning (pdf, 263 kB)

1097r - Ifyllningsanvisning


Särskilda förfaranden

1009r (pdf, 599 kB)

1009r - Anmälan on de importtullbelopp som inte ska uppbäras


1017r (pdf, 549 kB)

1017r- Ansökan om tillstånd till särskilt förfarande


1017r - Ifyllningsanvisning (pdf, 278 kB)

1017r - Ifyllningsanvisning


1054r (pdf, 489 kB)

1054r- Ansökan, överföring av rättigheter och skyldigheter gällande varor vid förfarandet för slutanvändning (TORO)


1054r - Ifyllningsanvisning (pdf, 36 kB)

1054r - Ifyllningsanvisning


Transport och lagring

913r (rtf, 131 kB)

913r - Ansökan om registrering som TIR-duglighetsexpert


1012r (pdf, 625 kB)

1012r - Ansökan, tillstånd till transport eller tillfällig lagring


1012r - Ifyllningsanvisning (pdf, 153 kB)

1012r - Ifyllningsanvisning


1049r (pdf, 496 kB)

1049r- Ansökan, plats godkänd av Tullen HPA


1049r - Ifyllningsanvisning (pdf, 152 kB)

1049r - Ifyllningsanvisning


Sjöfart

988r (pdf, 499 kB)

988r - Ansökan om att få verka som ett solidariskt ansvarigt ombud för farledsavgiften


1014r (pdf, 519 kB)

1014r - Ansökan om reguljär fartygslinje RSS


1014r_ifyllningsanvisning.pdf (pdf, 145 kB)

1014r - Ifyllningsanvisning


Ursprung och styrkande av unionsstatus

295r (pdf, 844 kB)

295r - Ansökan om tillstånd att verka som godkänd exportör


295r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 96 kB)

295r - Ifyllningsanvisningar295r - Bilaga, ursprungskalkyl (pdf, 72 kB)

295r - Bilaga, ursprungskalkyl


1051r (pdf, 30 kB)

Ansökan om att bli registrerad exportör (REX)


Tullfrihet

848r (pdf, 829 kB)

848r - Ansökan; Tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 44)


849r (pdf, 784 kB)

849r - Ansökan; Tullbefrielse för komponenter, reservdelar, tillbehör och verktyg till vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 45)


858r (pdf, 49 kB)

858r - Ansökan; import av flyttgods i förväg


869r (pdf, 52 kB)

869r - Ansökan import av flyttgods i förväg; flyttning som sker utanför EU på grund av yrkesmässiga åtaganden (art. 10 i tullfrihetsförordningen)


904r (pdf, 779 kB)

904r - Ansökan; Tullbefrielse för undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel (art. 43 bilaga II i tullfrihetsförordningen)


908r (pdf, 665 kB)

908r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för synskadade och importeras av en institution eller organisation (art. 67.1 b och bilaga IV i tullfrihetsförordningen)


909r (pdf, 651 kB)

909r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.1 b i tullfrihetsförordningen)


910r (pdf, 779 kB)

910r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


911r (pdf, 626 kB)

911r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.1 a i tullfrihetsförordningen)


912r (pdf, 626 kB)

912r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


Förlängning av returtiden för returvaror

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag