Ansökningsblanketter för tillstånd

Du måste ha Adobe Reader 8 eller en nyare version för att kunna fylla i och spara blanketter.

Ifyllandet, utskrivandet och sparandet av blanketter lyckas bäst med webbläsaren Internet Explorer.
I vissa webbläsare (t.ex. Firefox) kan pdf-blanketten inte visas direkt i webbläsarens fönster, utan den måste först laddas ned genom att klicka på webbläsarens knapp Ladda ned (Download) och sedan öppnas med programmet Acrobat Reader.

Förenklingar

pdf icon 1010r (pdf, 622 kB)

1010r - Ansökan, tillstånd till förenklingar


pdf icon 1010r - Ifyllningsanvisning (pdf, 185 kB)

1010r - Ifyllningsanvisning


Garantier

pdf icon 1027r (pdf, 505 kB)

1027r - Ansökan om anstånd med betalning och samlad garanti i EU-Åland-handeln


pdf icon 1027r - Ifyllningsanvisning (pdf, 21 kB)

1027r - Ifyllningsanvisning


pdf icon 1097r (pdf, 758 kB)

1097r - Ansökan om ändring, tillstånd till garanti


pdf icon 1097r - Ifyllningsanvisning (pdf, 263 kB)

1097r - Ifyllningsanvisning


Särskilda förfaranden

pdf icon 1009r (pdf, 599 kB)

1009r - Anmälan on de importtullbelopp som inte ska uppbäras


pdf icon 1017r (pdf, 549 kB)

1017r- Ansökan om tillstånd till särskilt förfarande


pdf icon 1017r - Ifyllningsanvisning (pdf, 278 kB)

1017r - Ifyllningsanvisning


pdf icon 1054r (pdf, 489 kB)

1054r- Ansökan, överföring av rättigheter och skyldigheter gällande varor vid förfarandet för slutanvändning (TORO)


pdf icon 1054r - Ifyllningsanvisning (pdf, 36 kB)

1054r - Ifyllningsanvisning


Transport och lagring

rtf icon 913r (rtf, 131 kB)

913r - Ansökan om registrering som TIR-duglighetsexpert


pdf icon 1012r (pdf, 625 kB)

1012r - Ansökan, tillstånd till transport eller tillfällig lagring


pdf icon 1012r - Ifyllningsanvisning (pdf, 153 kB)

1012r - Ifyllningsanvisning


pdf icon 1049r (pdf, 496 kB)

1049r- Ansökan, plats godkänd av Tullen HPA


pdf icon 1049r - Ifyllningsanvisning (pdf, 152 kB)

1049r - Ifyllningsanvisning


Sjöfart

pdf icon 988r (pdf, 499 kB)

988r - Ansökan om att få verka som ett solidariskt ansvarigt ombud för farledsavgiften


pdf icon 1014r (pdf, 519 kB)

1014r - Ansökan om reguljär fartygslinje RSS


pdf icon 1014r_ifyllningsanvisning.pdf (pdf, 145 kB)

1014r - Ifyllningsanvisning


Ursprung och styrkande av unionsstatus

pdf icon 295r (pdf, 196 kB)

295r - Ansökan om tillstånd att verka som godkänd exportör


pdf icon 295r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 96 kB)

295r - Ifyllningsanvisningarpdf icon 295r - Bilaga, ursprungskalkyl (pdf, 72 kB)

295r - Bilaga, ursprungskalkyl


pdf icon 1010r (pdf, 622 kB)

1010r - Ansökan, tillstånd till förenklingar


pdf icon 1010r - Ifyllningsanvisning (pdf, 185 kB)

1010r - Ifyllningsanvisning


pdf icon 1051r (pdf, 30 kB)

Ansökan om att bli registrerad exportör (REX)


Tullfrihet

pdf icon 848r (pdf, 1182 kB)

848r - Ansökan; Tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 44)


pdf icon 849r (pdf, 655 kB)

849r - Ansökan; Tullbefrielse för komponenter, reservdelar, tillbehör och verktyg till vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 45)


pdf icon 858r (pdf, 49 kB)

858r - Ansökan; import av flyttgods i förväg


pdf icon 869r (pdf, 52 kB)

869r - Ansökan import av flyttgods i förväg; flyttning som sker utanför EU på grund av yrkesmässiga åtaganden (art. 10 i tullfrihetsförordningen)


pdf icon 904r (pdf, 687 kB)

904r - Ansökan; Tullbefrielse för undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel (art. 43 bilaga II i tullfrihetsförordningen)


pdf icon 908r (pdf, 665 kB)

908r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för synskadade och importeras av en institution eller organisation (art. 67.1 b och bilaga IV i tullfrihetsförordningen)


pdf icon 909r (pdf, 651 kB)

909r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.1 b i tullfrihetsförordningen)


pdf icon 910r (pdf, 779 kB)

910r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


pdf icon 911r (pdf, 626 kB)

911r - Ansökan; Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.1 a i tullfrihetsförordningen)


pdf icon 912r (pdf, 626 kB)

912r - Ansökan; Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (art. 68.2 i tullfrihetsförordningen)


EORI-registrering

pdf icon 730r - Ifyllningsanvisningar (pdf, 35 kB)

730r - Ifyllningsanvisningar


Meddelandedeklarering

pdf icon 934r (pdf, 824 kB)

934r - Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen


pdf icon 934r - Ifyllningsanvisning (pdf, 41 kB)

934r - Ifyllningsanvisning


Förlängning av returtiden för returvaror

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag