Hoppa till innehåll

Stridigheterna gällande stöd för flygplanstillverkare kan leda till tullhöjningar och tilläggstullar för produkter som importeras från EU till Förenta staterna – ta ställning i frågan

20.12.2019 12.40
Pressmeddelande

De eventuella motåtgärderna gäller Airbus-tvisten mellan Förenta staterna och EU. Byrån för Förenta staternas handelsrepresentant (Office of the United States Trade Representative, USTR) har uppgett att man överväger att införa tilläggstullar för nya produkter som importeras från EU och/eller att höja de nuvarande tullarna på 10–25 procent till så mycket som 100 procent.

Vi har tidigare berättat om frågan i vårt kundmeddelande 14.5.2019.

Förteckningen över de produkter som kan bli föremål för eventuella tullhöjningar har publicerats i Förenta staternas officiella tidning (Annex II, s. 15–31, se bilagan). Förteckningen är samma som den utkast som USTR publicerade denna vår, men några tilläggstullar infördes dock inte i oktober, som var planen. I förteckningen finns bl.a. livsmedel, huggverktyg, magneter och kopparprodukter.

Du kan nu ta ställning i frågan. Det offentliga samrådet pågår t.o.m. 13.1.2020. Anvisningar för inlämning av kommentarer finns i bilagan. USTR önskar också få kommentarer om huruvida de produkter för vilka tilläggstull för närvarande betalas (Annex I, s. 6–14) borde finnas kvar i förteckningen eller tas bort.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar