Hoppa till innehåll

Stridigheterna gällande stöd för flygplanstillverkare från EU och Förenta Staterna kan leda till tilläggstullar för flera olika produkter. Ta ställning i frågan!

14.5.2019 8.57
Pressmeddelande

De eventuella motåtgärderna gäller stridigheterna om stöd för flygplanstillverkarna Airbus och Boeing. EU och Förenta Staterna har publicerat preliminära förteckningar över produkter som eventuellt kan beläggas med tilläggstullar. Företagen kan ta ställning till EU:s utkast till förteckning senast den 31.5.2019. Företagen kan också delta i det offentliga samrådet om USA:s utkast till produktförteckning till och med den 28.5.2019. Du kan läsa mera om saken i bifogade meddelande av utrikesministeriet (på finska).

EU:n ja Yhdysvaltain lentokonevalmistajien tukia koskevat riidat saattavat johtaa uusiin tullikorotuksiin osapuolten välillä

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar