Hoppa till innehåll

Skyddsåtgärder gällande helt eller delvis slipat Indica-ris med ursprung i Kambodja och Myanmar

23.1.2019 15.53
Pressmeddelande

Kommissionen har i sina undersökningar konstaterar att Indica-ris med ursprung i Myanmar och Kambodja har importerats i volymer och till priser som orsakar allvarliga störningar för unionsindustrin. Därför återinförs nu tillfälligt tullarna enligt den gemensamma tulltaxan vid import av detta ris. Tullarna tillämpas inte på import av produkter som redan är på väg till unionen den 18 januari 2019, förutsatt att bestämmelseorten för sådana produkter inte kan ändras. Produkten är sedan tidigare befriad från tullarna med stöd av förordningen om tillämpning av det allmänna tullpreferenssystemet, dvs. GSP-förordningen.

Tullarna återinförs för en period på tre år fr.o.m. den 18 januari 2019 på följande sätt:

  år 1 år 2 år 3
Tull (euro per ton 175 150 125

Indica-ris klassificeras enligt KN-nummer 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 och 1006 30 98. Riset importeras till unionen i bulk för vidare bearbetning (malning, rengöring och förpackning), eller i små påsar på upp till 5 kg eller mellan 5 kg och 20 kg, som kan säljas av detaljhandlare direkt utan ytterligare bearbetning. Mer om dessa skyddsåtgärder berättas i EU:s officiella tidning nr L 15 som publicerats den 17 januari 2019.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar