Hoppa till innehåll

Programvaruutvecklare: övergångsperiod för importdeklarationer och förändringar i meddelanden

Utgivningsdatum 15.6.2022 9.00 | Publicerad på svenska 15.6.2022 kl. 9.04
Pressmeddelande

Importtulldeklarationerna förnyas i slutet av året, och tulldeklarationsmeddelandena ändras också. Övergångsperioden för meddelandedeklarering är 5.11–31.12.2022

Under övergångsperioden konverterar Tullen kunders meddelanden av gammal version till ny version. Tullen skickar svarsmeddelandena både i gammal version (A-version) och i ny version (B-version), där kunden kan se namnrymden, versionen och meddelandetypen. Kunden ska hämta båda versionerna, av vilka kunden kan använda den version som passar bäst.  

Allmänna förändringar:

 • Namnrymden och rotelementet uppdateras
 • Nya dataelement och en ny datagrupp i meddelandena om ändring: typ av ändring (Type), beskrivning av orsaken till ändring (Text), uppgifter som krävs när bilagor sänds (ProvidedInfo)
 • Nya meddelanden för hörande: Begäran om hörande (FI430B) och Svar på begäran om hörande (FI446B)
 • I tidsfristen har typen av tidsfrist lagts till
 • I begäranden om ändring och ogiltigförklaring har element gällande betalningsuppgifter (Payment) samt ändringssökande (Applicant) lagts till
 • I tulldeklarationer och i begäranden om korrigering har tidigare dokument (PreviousDocument) lagts till på huvudnivå för kompletterande deklarationer.  
 • I meddelanden om avslag och i felmeddelanden har en beskrivning (Description) av felet lagts till.
 • Teckenantalet i AdditionalIdentifier har ändrats, min. 1 -> min. 3 
 • Längden på följande fält har ändrats:
  • Orsak till ogiltigförklaring FreeFormInvalidationReason an..50 -> an..6
  • Bilagans referens (NationalReference) an..500 -> an..22
  • Händelsens identifierare an..22 -> an14
  • PreviousDocument

Meddelandespecifika ändringar:

 • Meddelanden om ändring (FI413, FI473 och FI483):
  • Datagruppen Amendment har flyttats till före gruppen Agent 
  • Nytt dataelement Amendment/Type
  • Nytt dataelement Amendment/Text
  • Ny datagrupp Amendment/ProvidedInfo
  • Ny datagrupp Amendment/Payment (flera dataelement)
  • Ny datagrupp Applicant (flera dataelement)
  • Ny datagrupp PreviousDocument (innehåller Type och Identification) (ändring FI413)
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/GoodsMeasure/NetMass -> NetNetMass (FI413)
  • GoodsItem/PreviousDocument/Type (R) an..4 (tidigare an..3) (FI413)
  • Nytt dataelement DutyTaxFee (innehåller ElectedEntry) (FI473)
  • AdditionalDocument/Type och AdditionalDocument/Identification har bytt plats (ändring FI483)
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/AdditionalDocument/
  • Type och GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/AdditionalDocument/
  • Identification har bytt plats (ändring FI483)
 • Tulldeklaration (FI415)
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/GoodsMeasure/NetMass -> NetNetMass
 • Anmälan av varors ankomst EIDR (FI475)
  • Nytt dataelement DutyTaxFee (innehåller ElectedEntry)
 • Deklaration för varor av lågt värde (FI485)
  • AdditionalDocument/Type och AdditionalDocument/Identification har bytt plats (ändring FI485)
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/AdditionalDocument/Type och GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/AdditionalDocument/Identification har bytt plats (ändring FI485)
 • Begäran om ogiltigförklaring (FI414)
  • Ny datagrupp Notification/Payment (flera dataelement)
  • Ny datagrupp Agent (flera dataelement)
  • Ny datagrupp Applicant (flera dataelement)
 • Fritt formulerad kontakt (FI439)
  • Nytt dataelement Notification/Limit
  • Ny datagrupp Submitter
 • Meddelande om ändring (IE403)
  • Ny datagrupp PreviousDocument (innehåller Type och Identification)
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/CustomsValue/@CurrencyCode -> @CurrencyUnit
  • Nytt dataelement GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/ Commodity/DutyTaxFee/CalculatedTaxBase
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/GoodsMeasure/NetMass -> NetNetMass
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/AdditionalInformation och GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/AdditionalDocument/Identification har bytt plats
 • Meddelande om avslag (FI416)
  • Nytt dataelement Notification/Error/Description
 • Meddelande om frigörande från lager (FI419) och meddelande om tillstånd till befordran (FI420)
  • Nytt dataelement TaxesLevied (FI419)
  • GoodsShipment/Warehouse/Address/City -> CityName (FI419 och FI420)
 • Meddelande om frigörande (FI429)
  • Datagruppen DutyTaxFee har flyttats till efter datagruppen PreviousDocument
  • Nytt dataelement Notification/Limit
  • Datagrupperna Authorisation och AdditionalDocument har bytt plats
  • Datagrupperna BorderTransportMeans och AdditionalInformation har bytt plats
  • En ny datagrupp PreviousDocument (innehåller Type och Identification) har lagts till i strukturen
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/CustomsValue/@CurrencyCode -> @CurrencyUnit
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/GoodsMeasure/NetMass -> NetNetMass
 • Felmeddelande (FI444)
  • Nytt attribut Notification/Limit/@LimitType
  • Nytt dataelement Notification/Error/Description
 • Meddelande om tillstånd till befordran (FI445)
  • Nytt attribut Notification/Limit/@LimitType
  • GoodsShipment/Consignment/TransportEquipment har flyttats till före datagruppen GoodsLocation
  • GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/PreviousDocument/Line har flyttats till efter Identification
 • Beslut om att förvägra frigörandet (FI451)
  • Notification/Text och Notification/Limit har bytt plats
  • Nytt attribut Notification/Limit/@LimitType
 • Begäran om tilläggsutredning (FI452)
  • Nytt attribut Notification/Limit/@LimitType
 • Förtullningsmeddelande (FI468)
  • Notification/TaxDetermination, datatypen DateTime -> Date
  • Datagrupperna DutyTaxFee och TaxCalculation har bytt plats
  • Nytt dataelement GoodsShipment/GovernmentAgencyGoodsItem/ Commodity/DutyTaxFee/CalculatedTaxBase
 • Tullens anmälan till kunden (FI470)
  • Nytt dataelement Notification/RequestCorrelation
  • Nytt dataelement Notification/Limit

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering