Hoppa till innehåll

Programutvecklare och meddelandedeklaranter: En månads övergångstid för ibruktagande av transiteringsmeddelande FI015

Utgivningsdatum 27.7.2023 10.54 | Publicerad på svenska 2.8.2023 kl. 15.48
Pressmeddelande

Nya transiteringsdeklarationer tas i bruk från och med 18.11.2023. Meddelandekunderna ska ta i bruk det nya transiteringsdeklarationsmeddelandet (FI015) och meddelandet om begäran om korrigering av transiteringsdeklarationen (FI013) senast 18.12.2023. Meddelandena om mottagande vid transitering ska dock tas i bruk genast 18.11.2023, då webbdeklaranterna tar i bruk alla de nya deklarationerna.

Ibruktagandet av meddelandena sker med övergångsregler

Från och med 18.11.2023 gäller övergångsregler för transiteringsdeklarationerna. De slutliga reglerna införs inte under år 2023 som vi tidigare meddelade, utan först senare. Vi informerar mer om när de slutliga reglerna börjar tillämpas, då tidtabellen för detta har fastställts på EU-nivå.

Mera information:

Nya transiteringsdeklarationer införs först i november 2023 (kundmeddelande 21.6.2023)

Programutvecklare: nya transiteringsdeklarationer fr.o.m. 18.11.2023 med övergångsregler och senare med slutliga regler (kundmeddelande 21.6.2023)

UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering