Hoppa till innehåll

På väg på resa? Ta del av Tullens tips för dig som återvänder från en resa

Utgivningsdatum 16.5.2022 9.00
Pressmeddelande

Du ska resa utomlands och funderar på vädret på resmålet och vad du ska packa med dig. I detta skede är det få som ägnar en tanke åt returresan. Senast före du återvänder hem är det dock bra att vara medveten om att man inte kan ta med sig vad som helst hem till Finland från resan. Det lönar sig att på förhand ta reda på vilka förbud och restriktioner som gäller redan före resan för att undvika otrevliga överraskningar i tullen.

Införseln av många olika produkter omfattas av begränsningar, kräver tillstånd eller är rent av förbjuden.  Om du ämnar ta med dig läkemedel eller sällskapsdjur på resan eller har för avsikt att köpa varor av olika slag på destinationen för att ta med dig hem, såsom tobaksprodukter eller dyra varor, lönar det sig att redan på förhand förbereda sig inför återresan genom att ta del av Tullens anvisningar. Det är även av betydelse från vilket land du återvänder till Finland.

- Vårt råd till resande är enkelt: ta på förhand del av importrestriktioner och -förbud, till exempel på Tullens webbplats. På detta sätt kan du undvika otrevliga överraskningar, tipsar tullöverinspektör Nadja Painokallio.

Ska inköpen förtullas? Avreselandet och resgodset är av betydelse

För eget bruk får man föra in till Finland varor man köpt i EU:s tull- och skatteområde, utan att man behöver betala tullar eller skatter. Införseln av vissa varor, till exempel läkemedel och tobaksprodukter, är dock begränsad eller förbjuden.

Om man anländer till Finland med bil eller tåg från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, får man tull- och skattefritt föra in varor som man köpt till ett värde av högst 300 euro. Om man anländer till Finland med flyg eller båt, får man tull- och skattefritt föra in varor som man köpt till ett värde av högst 430 euro. Rätten är personlig och det är inte möjligt att dela värdet för ett inköp med reskamrater. Dessa värdegränser gäller dock inte alkohol eller cigaretter, utan skattefri införsel av dessa produkter är belagd med tidsgränser och kvantitativa begränsningar.

Vad ska jag göra om jag glömt kvar någonting olämpligt i resväskan?

Om en resande har med sig för många varor vars import är begränsad, eller varor vars import är helt förbjuden, kan hen överlämna dem till Tullen på eget initiativ. I så fall ska man välja den röda filen i hamnen eller på flygplatsen.

- Om du är osäker, välj den röda filen. Därefter kan du fråga tulltjänstemännen om råd – vi hjälper dig gärna, påminner Painokallio.

Om resenären har valt den gröna eller blåa filen och det hos personen vid en tullkontroll påträffas varor som är skattepliktiga eller vars import är begränsad eller förbjuden, kan Tullen omhänderta eller beslagta varorna.  Personen kan bli tvungen att betala en dubbel skatt, eller så kan man misstänka resenären för ett tullbrott, så det lönar sig att vara uppmärksam.

Det lönar sig att kontrollera importrestriktionerna och -villkoren redan på förhand åtminstone för följande varor:

 • Läkemedel och läkemedelssubstanser
  Du kan för eget bruk föra in en mängd läkemedelspreparat som motsvarar högst tre månaders förbrukning från länder utanför EES-området. Kom även ihåg recepten.
 • Tobaksprodukter
  Restriktionerna för resandeinförda tobaksprodukter varierar enligt produkt och huruvida det är fråga om skattepliktig eller skattefri införsel. Införseln kan även påverkas av begränsningar gällande tid och resesätt.
 • Mjölk-, kött- och fiskprodukter
  Du kan inte föra in kött- eller mjölkprodukter till Finland från länder utanför EU. Detta gäller även smörgåsar.
   
 • Växter
  De flesta växter eller växtprodukter får man inte föra in från områden utanför EU till Finland utan ett sundhetscertifikat. Beakta att restriktionen även gäller Norge.
   
 • Sällskapsdjur
  Om du anländer med en hund, katt eller tamiller till Finland, ska du vara medveten om inresekraven och se till att ditt sällskapsdjur uppfyller dessa. Beakta att inresekraven påverkas av från vilket land du anländer till Finland.
   
 • Kontanter
  Införsel av kontanta medel till Finland är inte förbjuden eller begränsad, men om man har med sig 10 000 euro eller mer i euro eller andra valutor ska man lämna in en anmälan till Tullen.
 • Utrotningshotade arter och produkter som tillverkats av dem, såsom kaviar och orkidéer
  Införsel av CITES-produkter till Finland är förbjuden eller kräver tillstånd av Finlands miljöcentral. Produkter får endast föras in via vissa gränskontrollstationer.


Mer information om införselrestriktionerna finns på Tullens webbplats tulli.fi/resande och i broschyren Tullens anvisningar för resande (pdf)

Mediemeddelande