Hoppa till innehåll

Övergångstid för företag med meddelandeklarering: inverkan på ibruktagandet av nya importtulldeklarationer på Åland

Utgivningsdatum 1.4.2021 13.11 | Publicerad på svenska 6.4.2021 kl. 8.48
Pressmeddelande

Företag som har ansökt om tillstånd för meddelandedeklarering till det nya tullklareringssystemet har möjlighet att börja inge de nya deklarationerna enligt en tidtabell som bestäms tillsammans med Tullen. Alla meddelandekunder ska övergå till att använda de förnyade deklarationerna senast 31.5.2021.

De företag som har ansökt om tillståndet kan fortsättningsvis, som transportör, inge tulldeklarationer med Webropol-blanketten under övergångsperioden. I dessa fall behöver den moms-registrerade varumottagaren inte inge någon ny tulldeklaration. 

Kundmeddelande