Hoppa till innehåll

Nya beslut i klassificeringsfrågor har publicerats

Utgivningsdatum 17.3.2021 13.14
Pressmeddelande

Nya beslut i klassificeringsfrågor (Tullens handbok IV) har publicerats:  Beslut i klassificeringsfrågor - Tullen (på finska). Handboken innehåller Europeiska kommissionens förordningar gällande klassificering av varor i kombination med nomenklaturen samt i EU tillämpade klassificeringsrekommendationer sammanställda och godkända av kommittén för det harmoniserade systemet, som är underställd internationella tullorganisationen.
En svenskspråkig version finns på svenska tullverkets webbplats: Beslut i klassificeringsfrågor - Taric (tullverket.se)

Kundmeddelande