Hoppa till innehåll

Myndigheterna övervakar båtlivet i samarbete – se till att du har behövlig utrustning på båten och rör dig tryggt till sjöss

Utgivningsdatum 18.6.2024 10.35
Pressmeddelande

Tullen, Polisen och Gränsbevakningsväsendet samarbetar också på vattenområden och övervakar båtförarnas säkerhet. Alla myndigheter kontrollerar bl.a. båtens allmänna skick samt båtens obligatoriska utrustning och dokument. Uppmärksamhet fästs också vid båtförarnas körsätt och körskick. Alla PTG-aktörer hjälper vid behov i problemsituationer.

Alla dessa tre myndigheter har egna ansvarsområden men genom samarbete främjas säkerheten flexibelt och effektivt. Förutom sina andra gemensamma PTG-övervakningsansvar övervakar myndigheterna tillsammans också båttrafik.

– Vad båttrafik beträffar så sköter båtpolisen olika utryckningsuppdrag samt upprätthåller allmän ordning och säkerhet till sjöss för att ni alla ska ha en så trygg midsommar och sommar som möjligt, säger kommisarie Kaarle Lehmus från Polisinrättningen i Helsingfors.

I samarbete tryggas och övervakas också båttrafik från utlandet

PTG-myndigheternas samarbete syns också för många båtförare som kommer från utlandet eller Åland tillbaka till Fastlandsfinlands vattenområden.

– Tullens båtbevakning övervakar bl.a. att import- och exportrestriktionerna samt tullformaliteterna följs även till sjöss. Tullens uppgift är att förebygga och förhindra smuggling, ta ut importskatter och skydda samhället mot bl.a. produkter som är farliga för miljön, berättar tullöverinspektör Henrik Wahlroos från Tullens båtbevakningsgrupp.

Gränsbevakningsväsendets bevakningsuppgifter omfattar gränskontroller av fritidsbåtar, då resedokumenten och förutsättningarna för inresa eller utresa kontrolleras. Gränsbevakningsväsendet är också den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland och närvarar till havs året runt. Med gränsbevakningsväsendets havsutrustning stöds också många andra myndigheter.

PTG-samarbetet är omfattande

Polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter har avsiktligen fastställts på så sätt att de delvis överlappar varandra, vilket skapar förutsättningar för myndigheterna att vid behov och enligt separat överenskommelse utföra sådana uppgifter för vilka huvudansvaret ligger hos en annan myndighet.

PTG-myndigheterna utför också regelbundet temaövervakning av olika slag. Övervakningsåtgärderna planeras och genomförs utgående från en analys och den gemensamma lägesbilden.

Utöver båtbevakning så omfattar PTG-myndigheternas samarbete bekämpning av gränsöverskridande brottslighet, sjuktransporter inom akutvård, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt övervakning av fiske och jakt.

Mediemeddelande