Hoppa till innehåll

Misstanke om grovt skattebedrägeri vid import av kosmetika – förundersökning i samarbete mellan Tullen och Europeiska åklagarmyndigheten

Utgivningsdatum 7.11.2022 10.46 | Publicerad på svenska 9.11.2022 kl. 14.59
Pressmeddelande

Tullen har i samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten utrett ett fall av grovt skattebedrägeri vid import. Ett finländskt företag misstänks ha fått en vinst på mer än en halv miljon euro, när företaget importerat tilläggstullpliktiga kosmetiska produkter från Förenta staterna till Europeiska unionen med felaktiga varukoder.

Europeiska kommissionens har infört en tilläggstull på 25 procent på vissa produkter som importeras från Förenta staterna. På basis av förundersökningen misstänks ett finländskt företag ha deklarerat kosmetiska produkter avsiktligt med felaktiga varukoder. 

– Vi undersökte ärendet som grovt skattebedrägeri och eftersom det är fråga om undvikande av tilläggstullar som påförts av kommissionen har vi genomfört förundersökningen i samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), berättar undersökningsledaren Hanna Koskenranta.

Europeiska åklagarmyndigheten har till uppgift att undersöka vissa brott som skadar EU:s ekonomiska intressen, såsom skattebedrägerier i samband med tullar, samt att väcka åtal mot gärningsmännen och få dem dömda i EU-länderna.  I den aktuella förundersökningen är det fråga om undvikande av tilläggstullar som påförts av Europeiska kommissionen. Den misstänkta skadan har således riktat sig mot Europeiska unionens medel. Det var därför som den europeiska delegerade åklagaren Ritva Sahavirta från Europeiska åklagarmyndigheten verkade som åklagare vid förundersökningen.

I fallet misstänks företagets ansvarsperson för brottet. Under förundersökningen har husrannsakningar och platsgenomsökningar genomförts i Finland. Förundersökningen gällde åren 2018–2019. Företaget anses ha undvikit tilläggstullar till ett värde av mer än 500 000 euro. Därtill har företaget påförts tullhöjning. Skatteuppbörden inklusive höjningar och räntor uppgår till mer än 720 000 euro. Ärendet går inom kort till åtalsprövning.

Mediemeddelande