Hoppa till innehåll

Kvot för vissa stålprodukter från Ryssland

Utgivningsdatum 23.12.2022 10.17 | Publicerad på svenska 29.12.2022 kl. 11.17
Pressmeddelande

Europeiska unionens nionde sanktionspaket (förordning 2022/2474, EUT L 322I/16.12.2022)  ändrade importsanktionerna för stål med ursprung i Ryssland. Vissa stålprodukter får importeras från Ryssland inom en kvot 17.12.2022–30.9.2024. 

Import av varor enligt KN-nummer 7224 90 är tillåten inom kvoten 098253, vars volym är
a)    147 007 ton 17.12.2022–31.12.2023
b)    110 255 ton 1.1.–30.9.2024.

Kvoten förvaltas enligt principen ”first come first served”, och kvottilldelning söks med tulldeklarationen.

Eftersom import utanför kvoten är förbjuden kan varan frigöras för övergång till fri omsättning först efter att kommissionen godkänt ansökan om kvottilldelning. Om hela den ansökta mängden inte godkänns för tilldelning av kvoten ska den andel av varorna som inte fått kvottilldelning återexporteras eller placeras i ett tullager. Varorna kan flyttas genom direkt transitering till ett annat medlemsland, om det ännu finns plats i kvoten när transiteringen inleds. När kvoten blivit fylld är import av varan förbjudet på grund av sanktionerna.  

Om import av varorna är tillåten med ett importtillstånd enligt artikel 12b.2 eller artikel 3g.7 i förordning 833/2014, söks ingen kvottilldelning för varorna. 

Så här ansöker du om kvottilldelning

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen när du ansöker om kvottilldelning:

  • 120 som förmånsbehandling 
  • RU som förmånsberättigande ursprungsland
  • FIPRE som kod för ytterligare uppgifter och 120 som dess förklaring. 
  • när din ansökan gäller kvoten med löpnummer 098253
    • välj certifikatkod K027 i Tullklareringstjänsten
    • ange certifikatkod K027 som bifogat dokument för varuposten vid meddelandedeklarering.

Om de importerade varorna inte ryms i kvoten kan du placera varorna i ett tullager i väntan på att en ny kvot öppnas. Ange då i tulldeklarationen för tullagring koden för ytterligare uppgifter FIXXX och MRN-referensnumret för den importtulldeklaration med vilken du ansökte om kvottilldelning. 

Mera information: 
Tullkvoter
Angivande av villkorskod och Taric-tilläggsnummer
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling