Hyppää sisältöön

Kiintiö eräille terästuotteille Venäjältä

Julkaisuajankohta 23.12.2022 10.17
Tiedote

Euroopan unionin yhdeksäs pakotepaketti (asetus 2022/2474, EUVL L 322 I/16.12.2022)  muutti Venäjältä peräisin olevan teräksen tuontipakotteita. Eräitä terästuotteita saa tuoda Venäjältä kiintiön puitteissa 17.12.2022–30.9.2024.

Ryhmän 7224 90 tavaroiden tuonti on sallittua kiintiössä 098253, jonka määrä on
a) 147 007 tonnia 17.12.2022–31.12.2023
b) 110 255 tonnia 1.1.–30.9.2024.

Kiintiötä hallinnoidaan ”first come first served” -menetelmällä, ja kiintiöön haetaan tulli-ilmoituksella.

Koska tuonti kiintiön ulkopuolella on kielletty, tavara voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt kiintiöpyynnön. Jos koko pyydettyä määrää ei hyväksytä kiintiöön, ilman kiintiöetua jäänyt osuus tavarasta on jälleenvietävä tai pantava tullivarastoon. Tavarat voidaan siirtää suorana kauttakuljetuksena passittamalla toiseen jäsenmaahan, jos kiintiössä on vielä tilaa, kun passitusta avataan. Kun kiintiö on täyttynyt, tavaran tuonti on pakotteiden vuoksi kielletty.

Jos tavaroiden tuonti on sallittu asetuksen 833/2014 12 b artiklan 2 kohdan tai 3 g artiklan 7 kohdan mukaisella tuontiluvalla, niitä ei haeta kiintiöön.

Näin haet tavaroita kiintiöön

Ilmoita tuonnin tulli-ilmoituksessa tiedot seuraavasti, kun haet tavaroita kiintiöön:

  • etuuskohteluna 120
  • etuuskohteluun oikeuttavana alkuperämaana ”RU”
  • FIPRE-lisätietokoodi ja sen kuvauksena ”120” 
  • kun haet kiintiöön 098253
    • Tulliselvityspalvelussa valitse sertifikaattikoodi ”K027”
    • sanomalla ilmoita tavaraerän liiteasiakirjana sertifikaattikoodi ”K027”.

Jos tuodut tavarat eivät mahdu kiintiöön, voit laittaa tavarat tullivarastoon odottamaan uuden kiintiön avautumista. Tällöin ilmoita tullivarastoinnin tulli-ilmoituksessa FIXXX-lisätietokoodilla sen tuonnin tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero, jolla hait tavaroita kiintiöön.

Lisätietoja
Tariffikiintiöt
Ehtokoodin ja Taric-lisäkoodin ilmoittaminen
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet