Hoppa till innehåll

Kombinerade nomenklaturen (KN) 2024

Utgivningsdatum 31.10.2023 15.29
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2024.
Nomenklaturen publicerades den 31 oktober 2023 i L-serien av Europeiska unionens officiella tidning som bilaga till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2364. Nomenklaturen tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Bindande klassificeringsbesked som grundar sig på ändrade varukoder kommer inte längre att gälla efter den 31 december 2023. Om du vill ha ett nytt besked, skicka en ansökan via den elektroniska BTI-tjänsten till Tullen. Beakta särskilt punkt 5 (Återutfärdande av ett bindande klassificeringsbesked) i ansökan. 

Länken till BTI-tjänsten och anvisningarna för ansökan finns på Tullens webbplats: Bindande klassificeringsbesked.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Meddelanden om varukoder