Hoppa till innehåll

Koderna för tidigare dokument ändras till fyrställiga koder i nya tulldeklarationer i september 2023

Utgivningsdatum 15.6.2023 9.00 | Publicerad på svenska 21.6.2023 kl. 14.47
Pressmeddelande

Koderna för tidigare dokument som används i importtulldeklarationer samt anmälningar av varors ankomst vid införsel och i andra införseldeklarationer ändras till koder med fyra tecken den 2 september 2023. Också i de nya transiteringsdeklarationer som införs på hösten används dessa nya koder med fyra tecken. Ändringen påverkar inte exporttulldeklarationer eller utförseldeklarationer som inges genom meddelandedeklarering eller i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX). 

Programutvecklare, kontrollera och ta i bruk de nya koderna

Programutvecklare ska beakta de nya koderna i deklarationsmeddelanden i de program de levererar till meddelandedeklaranterna. Koderna finns publicerade i meddelandebeskrivningarna. När du ändrar giltighetsdatumet på fliken Kodförteckningarna i meddelandebeskrivningarna till 2.9.2023 eller ett senare datum, visas i kodlistan CL014 för tidigare dokument också de nya fyrställiga koderna som börjar med 1, C eller N. 

Formkraven gällande dataelementet ändras inte: uppgiften får fortfarande består av högst fyra alfanumeriska tecken. Efter förändringen godkänns i nya tulldeklarationer inte längre treställiga koder för tidigare dokument. Den tvåställiga IM-koden kan dock användas även efter förändringen. 

Exempel på förändringar

Anmälan av varors ankomst:

  • Om det tidigare dokumentet för varan är en deklaration för tillfällig lagring, välj N377 som typ (nu: 337).
  • Om du inger en anmälan av varors ankomst för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland och ingen tidigare deklaration ingetts för varan, välj 1ZZZ som typ (nu: ZZZ).

Importdeklarationer

  • Om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration som ingetts för en vara som kommit från ett land utanför EU, välj N355 som typ (nu: 335).
  • Om du inger en kompletterande sammanfattande tulldeklaration (=periodförtullning) och du anger den förenklade deklarationen som tidigare dokument, välj C512 som typ (nu: SDE).
  • Om det tidigare dokumentet för varan är en elektronisk import- eller tullagerdeklaration som ingetts till Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering, ange NMRN som typ (nu: MRN).

Mer information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering