Hoppa till innehåll

Inger du införseldeklarationer till Tullen – ange typen av din deklaration för importdeklarationen

Utgivningsdatum 13.4.2021 7.40
Pressmeddelande

Om du inger införseldeklarationer till Tullen ska du meddela till upprättaren av följande tulldeklaration huruvida du ingav en summarisk införseldeklaration (IE315) eller en summarisk deklaration för tillfällig lagring (IE344). Du kan ange detta t.ex. i ankomstanmälan du inger.

I deklarationerna som inges till Tullens nya tullklareringssystem ska man specificera den tidigare deklarationens typ mer exakt än tidigare. De förnyade tulldeklarationerna för import ska från och med 19.4.2021 innehålla en exakt uppgift om den tidigare deklarationens typ för att varorna ska kunna övergå till fri omsättning.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering