Hoppa till innehåll

Import- och exportsanktionerna för varor gäller också privatpersoner som överskrider östgränsen

Utgivningsdatum 30.6.2022 15.55
Pressmeddelande

EU har infört omfattande sanktioner mot Ryssland på grund av attacken mot Ukraina. Sanktionerna gäller även många konsumentprodukter. Till exempel får extra bränsle inte föras in från Ryssland till Finland. Det är skäl att på förhand kontrollera vilka begränsningar och förbud som gäller när man kommer landvägen från Ryssland till Finland eller reser till Ryssland.

Begränsningar både vid import till Finland och vid export till Ryssland

Inreserestriktionerna på grund av coronapandemin upphör att gälla vid Finlands yttre gränser den 30 juni och fr.o.m. den 1 juli återgår man till tiden före coronapandemin vad hälsosäkerhet gäller. Tullens verksamhet påverkas dock av EU:s sanktioner mot Ryssland som övervakas som en del av den normala tullbevakningen.

– EU har påfört omfattande sanktioner mot Ryssland och nu när coronarestriktionerna upphör vill vi påminna privatpersoner om att import- och exportsanktionerna också gäller dem. Det är också bra för privatpersoner att beakta utrikesministeriets resemeddelande gällande Ryssland även om coronarestriktionerna har upphört, poängterar bevakningsdirektör Mikko Grönberg.

Till följd av EU:s sanktioner mot Ryssland är det förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra ryska eller från Ryssland importerade oljeprodukter. Därför är det tills vidare endast tillåtet att föra in bränsle från Ryssland i standardtanken på ett motorfordon. Det är inte tillåtet att med fordon föra in extra bränsle i en bärbar behållare eller i en separat kanister.

Från Ryssland får man inte heller till Finland föra in starka alkoholdrycker, såsom whisky, rom, gin, vodka eller likör. För eget bruk eller som gåva får man fortfarande föra in en begränsad mängd svaga alkoholdrycker, t.ex. öl och vin.

En resande som anländer till Finland t.ex. med bil eller buss får tull- och skattefritt föra in inköp i sitt personliga bagage till ett värde av högst 300 euro.

Från Finland till Ryssland får man inte föra ut så kallade lyxvaror, dvs. produkter vars värde per styck överstiger 300 euro. Sådana produkter är till exempel smarttelefoner, sportutrustning och smycken samt många kläder och accessoarer. Undantag utgör t.ex. elektriska apparater för vilka värdegränsen är 750 euro, musikinstrument vars värde per styck inte får överstiga 1 500 euro samt vissa optiska apparater, såsom kikare och sikten, vars export är förbjuden oavsett värde. Värdegränsen för fordon är 50 000 euro. 

Destinationslandets import- och exportbestämmelser kan ändras mycket snabbt, och man ska alltid ta reda på dem t.ex. hos det berörda landets myndigheter. Därtill är det fortfarande bra för resenärer att ha klart för sig vilka coronarestriktioner som gäller i trafiken över den ryska gränsen för vilka övervaknings- och informationsansvaret ligger hos de ryska myndigheterna.

Mera information:

matkalla.tulli.fi

Utrikesministeriets resemeddelande gällande Ryssland

Mediemeddelande ukraina