Hoppa till innehåll

GSP-länder som kan bestyrka ursprungsintyg formulär A för exportörer fram till slutet av år 2020 (uppdaterad 16.9.2020)

Utgivningsdatum 16.9.2020 11.16
Pressmeddelande

Exportörerna i alla förmånsländerna inom EU:s GSP-system borde använda registrerade exportörers (REX) ursprungsintyg från och med 1.7.2020.

På grund av coronapandemin har följande GSP-länder beviljats tilläggstid fram till slutet av år 2020 att registrera sina exportörer samt bestyrka ursprungsintyg formulär A för oregistrerade exportörer:
•    Bangladesh
•    Filippinerna
•    Haiti
•    Indonesien
•    Madagaskar
•    Senegal
•    Tadzjikistan
•    Vietnam.

Med andra ord är registreringen av dessa länders exportörer i REX-systemet ännu på hälft. Haiti och Tadzjikistan har tills vidare inte ännu ens inlett registreringen av sina exportörer. Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 178/8.6.2020.
Ursprungsintyget formulär A är i kraft tio månader efter den dag det bestyrkts.
Kommissionens anvisning där GSP-ländernas övergång till ibruktagandet av REX-systemet anges skilt för varje GSP-land

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling