Hoppa till innehåll

GSP-länder som kan bestyrka ursprungsintyg formulär A för exportörer fram till slutet av år 2020

Utgivningsdatum 17.7.2020 12.26
Pressmeddelande

Exportörerna i alla förmånsländerna inom EU:s GSP-system borde använda registrerade exportörers (REX) ursprungsintyg från och med 1.7.2020.

På grund av coronapandemin har följande GSP-länder beviljats tilläggstid fram till slutet av år 2020 att registrera sina exportörer samt bestyrka ursprungsintyg formulär A för oregistrerade exportörer:

  • Bangladesh
  • Filippinerna
  • Haiti
  • Indonesien
  • Madagaskar
  • Senegal
  • Tadzjikistan.

Med andra ord är registreringen av dessa länders exportörer i REX-systemet ännu på hälft. Haiti och Tadzjikistan har tills vidare inte ännu ens inlett registreringen av sina exportörer. Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 178/8.6.2020.

Ursprungsintyget formulär A är i kraft tio månader efter den dag det bestyrkts.
Kommissionens anvisning där GSP-ländernas övergång till ibruktagandet av REX-systemet anges skilt för varje GSP-land

Meddelanden om förmånsbehandling