Hoppa till innehåll

Framöver kan växter, animaliska produkter och sällskapsdjur föras till Ryssland via gränsövergångsställena i Murmansk och Karelska republiken

9.8.2021 15.21
Pressmeddelande

Den 11 augusti 2021 börjar ryska tullen utföra hygien- och karantänkontroll av varor samt fytosanitär och veterinär kontroll vid Finlands östgräns. Kontrollen omfattar varor, växter och djur. Kontrollerna införs vid gränsövergångsställena för landsvägstrafik i Salla, Lotta, Lyttä och Suoperä samt vid Lyttä gränsövergångsställe för järnvägstrafik.

Efter förändringen kan varor som omfattas av karantän, såsom växtprodukter och sällskapsdjur, transporteras över statsgränsen vid dessa gränsövergångsställen. Kontrollerna gäller både kommersiellt fraktgods och varor som resande för med sig.

Enligt rysk lagstiftning kan växter eller växtprodukter införas till Ryssland utan ett sundhetscertifikat om mängden produkter inte överskrider fem kilo. Blommor får införas utan certifikat om mängden inte överskrider tre buketter (en bukett får innehålla en kombination av högst 15 st. snittblommor, knoppar, blad, eterneller eller gräs och andra växtdelar utan blomställningar eller knoppar). Sundhetscertifikatet krävs dock alltid om det är fråga om frön (utsädesmaterial), plantmaterial eller potatis.

Resande kan föra med sig till Ryssland högst fem kilo färdiga animaliska produkter i fabriksförpackningar i sitt bagage. För detta behövs inte något tillstånd och sundhetscertifikat från varans avgångsland, men djursjukdomsläget i produkternas tillverkningsland samt exportland ska vara lugnt. Vad gäller sällskapsdjur får man föra in högst två katter och två hundar.

Vänligen kontakta de ryska tullmyndigheterna för mera information.

Kundmeddelande