Hoppa till innehåll

Förundersökningen gällande misstänkt kringgående av sanktioner i fallet med bogserbåten fortsätter

Utgivningsdatum 29.9.2023 13.45
Pressmeddelande

Tullens förundersökning om kringgående av sanktioner gällande bogserbåten som såldes i Finland fortsätter. Fallet undersöks som grovt regleringsbrott.

Tullen inledde den 14.8.2023 en förundersökning gällande en bogserbåt som sålts i Finland och förts till Ryssland. EU:s sanktioner förbjuder all export av fartyg till Ryssland.

Hittills har flera personer hörts i förundersökningen och Tullen har samarbetat tätt med både nationella och internationella instanser. Förundersökningar som gäller kringgående av sanktioner kräver ofta branschövergripande samarbete med andra länder, vilket också påverkar undersökningens längd.

Utifrån förundersökningen finns det orsak att misstänka att fallet handlar om ett försök att kringgå sanktionerna. 

Tullen ansvarar för övervakningen av kringgående av varusanktioner och därtill relaterade brottsutredningar i Finland

Tullens roll som förundersökningsmyndighet anknyter till undersökningen av gränsöverskridande tullbrott, och största delen av de misstänka brotten som gäller sanktioner är sådana.

Antalet misstänkta regleringsbrott har ökat mångfaldigt i och med EU:s sanktioner mot Ryssland på grund av attacken mot Ukraina. Tullen har inlett över 600 förundersökningar efter februari 2022, och av dessa undersöks över 60 som grova regleringsbrott. Före detta undersöktes bara några misstänka regleringsbrott per år.

Tullen publicerar mera information om förundersökningen gällande bogserbåten då brottsundersökningen framskrider.

Mediemeddelande