Hoppa till innehåll

Förenklad förtullningsmodell för prenumererade tidningar som skickas till privatpersoner på Åland från Sverige och från andra EU-länder från och med 1.7.2021

Utgivningsdatum 24.6.2021 10.00
Pressmeddelande

Reformen av mervärdesbeskattningen av e-handel som träder i kraft i hela EU-området från början av juli kommer också att påverka Åland, som inte hör till EU:s skatteområde, då största delen av landskapets tidningsleveranser sker över skattegränsen. Framöver ska även de tidningar som privatpersoner beställer från områden utanför EU förtullas.

För tidningar som levereras till Åland från Sverige och andra EU-länder kan privatpersoner på en gång förtulla och betala momsen för de tidningar som hör till samma prenumerationsperiod. Tidningar som anländer som individuella försändelser behöver inte förtullas separat var för sig, om de hör till samma prenumerationsperiod. Det är i regel säljaren som sköter tullklareringen och skattebetalningen vid leveranser mellan Åland och Fastlandsfinland.

Tullen ger ännu under juni månad praktiska anvisningar om hur man ska gå till väga i ärendet.

Reformen, som träder i kraft inom hela EU-området den 1 juli 2021, kommer förutom nätköp att även omfatta tidningar som införs från områden utanför EU. Dessutom ska moms betalas framöver för tidningar som skickas över EU:s skattegräns, t.ex. från Sverige till Åland, och de ska även förtullas. Hittills har det inte funnits något krav på att förtulla tidningar om värdet på tidningarna i en försändelse inte har överstigit 22 euro.

Syftet med reformen är att skapa ett mer likvärdigt konkurrensläge för inhemska och andra EU-länders företag. Hittills har momsfriheten skapat konkurrensfördelar för den nätförsäljning som sker från länder utanför EU.

Allt ska förtullas Mediemeddelande Åland