Hoppa till innehåll

Fakturor för nationella skattegränsdeklarationer som inges av ett ombud styrs korrekt till periodspecifikationer

Utgivningsdatum 31.3.2022 10.00 | Publicerad på svenska 31.3.2022 kl. 10.04
Pressmeddelande

Fakturor för nationella skattegränsdeklarationer som inges av ombud styrs i fortsättningen till ombudets periodspecifikation, när ombudet inger en deklaration för en icke-momsregistrerad importörs räkning i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland. Tullen informerade den 21 december 2021 om ett fel i styrningen av fakturor. På grund av felet har ombunden hittills varit tvungna att hämta fakturan för varje deklaration var för sig antingen med ett meddelande eller från Tullklareringstjänsten.

Tullen har åtgärdat systemfelet och från och med den 2 april 2022 styrs avgiften för en nationell skattegränsdeklaration som ingetts av ett ombud korrekt till periodspecifikationen. Den första korrigerade perioden gäller beskattningsbeslut som fastställts 14−20.3.2022, vars förfallodag är 19.4.2022.

Mer information: 
Mariehamns tull, atp.skattegrans(at)tulli.fi
Kundmeddelande 21.12.2021: Fel vid fakturering gällande periodspecifikationer, när ett ombud inger en nationell skattegränsdeklaration

 

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering