Hoppa till innehåll

EU:s sjätte sanktionspaket medför exportsaktioner också för produkter från den kemiska industrin

Utgivningsdatum 3.6.2022 18.35
Pressmeddelande

EU har infört nya sanktioner mot Ryssland när det gäller råolja och petroleumprodukter. EU:s sjätte sanktionspaket innehåller också exportsaktioner för den kemiska industrin. Enligt Tullens bedömning påverkar de nya exportsanktionerna för produkter från den kemiska industrin cirka 70 finländska företag.

Europeiska unionen har fastställt omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus på grund av attacken mot Ukraina. Till Tullens uppgifter som verkställande myndighet hör att övervaka de sanktioner som överenskommits på EU-nivå i fråga om export och import av varor.

De nya sanktionerna förbjuder import av råolja och petroleumprodukter från Ryssland till EU-länderna, med undantag av råolja som levereras i en oljeledning. För Finlands del kommer sanktionerna att införas fullt ut, eftersom råolja och oljeprodukter importeras till oss sjövägen och på järnväg. Sanktionerna för råolja träder i kraft efter en övergångsperiod på sex månader och för oljeprodukter efter en övergångsperiod på åtta månader.

– Mängden råolja och petroleumprodukter som importeras till Finland från Ryssland har minskat. Vi talar dock om sanktioner av stort importvärde, vars sammanlagda värde uppgick till nästan 1,2 miljarder euro under årets första kvartal. Vi övervakar också dessa nya importsanktioner som en del av vårt normala övervakningsarbete, konstaterar direktören för Tullens bevakningsavdelning Sami Rakshit.

Exportsanktionerna för den kemiska industrin strävar efter att minska möjligheterna till utveckling av krigstekniken

I det sjätte sanktionspaketet utökades sanktionerna också till att omfatta allt fler produkter som skulle kunna användas för att utveckla Rysslands militära förmåga och krigsteknik. Till dessa hör bl.a. vissa produkter från den kemiska industrin, vars export och alla former av leverans till Ryssland förbjöds.

I fjol exporterades dessa produkter som omfattades av sanktioner för över 18 miljoner euro. Till exempel de råvaror inom den kemiska industrin som används för tillverkning av explosiva varor, plast, bekämpningsmedel och metaller samt olika lösningsmedel samt läkemedels- och gummiindustrins ämnen hör till dessa produkter. I januari–mars i år uppgick exporten till cirka 5 miljoner euro.

– Enligt vår uppskattning har exportrestriktionerna inom den kemiska industrin konsekvenser för ca 70 finländska företag. På årsnivå talar vi om export till ett värde av cirka 20 miljoner euro, men eventuellt också om en större export, eftersom användningssyftet för en del av produkterna kommer att  avgöra om de omfattas av sanktioner eller inte. I oklara fall ber vi utrikesministeriet om ett utlåtande, eftersom vi satsar hårt på att de sanktioner som överenskommits gemensamt på EU-nivå verkställs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, poängterar Sami Rakshit, direktör för bevakningsavdelningen.

Det nya sanktionspaketet utvidgade också sanktionslistorna för personer och aktörer i fråga om både Ryssland och Vitryssland.

EU:s sjätte sanktionspaket har publicerats i EU:s officiella tidning 3.6.2022.

Utrikesministeriets meddelande (3.6.2022): EU:s sjätte sanktionspaket mot Ryssland träder i kraft

Mediemeddelande ukraina