Hoppa till innehåll

En ny kod (Y067) i användning när ett särskilt förfarande eller tillfällig lagring avslutas 1.1.2021 eller därefter

Utgivningsdatum 9.4.2021 14.07
Pressmeddelande

Kommissionen har meddelat att koden Y067 ska användas i tulldeklarationen när ett särskilt förfarande och tillfällig lagring avslutas med övergång till fri omsättning den 1 januari 2021 eller därefter. Den nya koden används tills vidare i tulldeklarationerna. Kommissionen vill med förfarandet säkerställa att korrekt ekonomiskt ansvar riktas mot varorna efter brexit. 

I tulldeklarationen är tullförfarandekoderna vid övergång till fri omsättning 01, 07, 40, 42, 43, 44 och 46 kombinerade med föregående förfaranden  00, 21, 22, 51, 53, 54, 71 och 78 samt koderna 61, 63 ja 68 kombinerade med föregående förfaranden 00, 10, 11, 21 och 22.

Om man däremot hänför varor till särskilda förfaranden eller tillfällig lagring under år 2021, behöver man inte ange koden Y067 då varan frigörs för övergång till fri omsättning. 

Koden Y067 har följande förklaring i TARIC-databasen: 

Vara som hänförts till ett särskilt förfarande enligt artikel 5.16 b eller tillfällig lagring enligt artikel 5.17 i förordning nr 952/2013 vid utgången av övergångsperioden inom ramen för artikel 49 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Brexit Kundmeddelande