Hoppa till innehåll

En ny förordning om EU:s antidumpnings- och utjämningstullar offentliggjordes den 3 juli 2019

8.7.2019 10.41
Pressmeddelande

I förordningen fastställs villkoren för uttag av antidumpnings- och/eller utjämningstullar på produkter som förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon. Förordningen är en del i reformen av EU:s skyddsåtgärder gällande handeln.

Förordningen offentliggjordes den 3 juli i Europeiska unionens officiella tidning, och den träder i kraft den 23 juli 2019. Förordningen ska börja tillämpas fyra månader efter den dag då den offentliggjordes, dvs. den 3 november 2019.

Länk till förordningen: (EU) 2019/1131

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar