Hoppa till innehåll

Den skärpta övervakningen stoppade mer än 410 000 liter alkohol som beställts via nätet och för vilka punktskatterna var obetalade

Utgivningsdatum 29.2.2024 7.10
Pressmeddelande

I den skärpta övervakningen av näthandel med alkohol som pågått i drygt ett år stoppade Tullen totalt 5 200 beställningar av alkohol som beställts från en webbutik i utlandet och för vilka punktskatterna inte hade betalats till Finland. På basis av dessa påförde Skatteförvaltningen mer än en miljon euro i skatter för antingen dryckessäljarna eller köparna att betala. Den skärpta övervakningen upphörde vid utgången av 2023.

Skatteförvaltningen påförde antingen säljaren eller köparen sammanlagt mer än en miljon euro i punktskatter att betala under den skärpta övervakningen av näthandel med alkohol. Beloppet inkluderar också skatteförhöjningen.

Skatteförvaltningen och Tullen har övervakat näthandel med alkohol skärpt från november 2022 till utgången av december 2023.

Syftet med den skärpta övervakningen var att säkerställa att punktskatterna på de alkoholdrycker som beställts från utlandet betalas till Finland. Ur beskattningens synvinkel går det att beställa alkohol från utländska webbutiker så länge som punktskatterna betalas i Finland.

Också skatterevisioner av säljarföretag under den skärpta övervakningen

Av de alkoholförsändelser som Tullen stoppat under den skärpta övervakningen omhändertog Skatteförvaltningen de för vilka det säljande företaget enligt myndighetsuppgifterna ska betala punktskatterna och för vilka den förhandsanmälan som krävs inte har lämnats och ingen säkerhet betalats.

Allt som allt omhändertogs totalt 100 000 liter alkoholdrycker.

- Omhändertagandet är en tung process men samtidigt en stark signal om att skattekontrollen omsätts i praktiken. Jämfört med den totala omfattningen av handeln är de omhändertagna mängderna inte så värst stora men påverkan av övervakningen är mer omfattande än så, säger styrnings- och övervakningschef Sami Peltola från Skatteförvaltningen.

Hittills har säljarföretagen betalat punktskatterna endast för några enskilda alkoholförsändelser som omhändertagits. I dessa fall har Tullen frisläppt dryckerna efter att säljaren skött sina skattskyldigheter. Om säljaren inte sköter sina skattskyldigheter har myndigheterna rätt att förstöra de omhändertagna dryckerna efter sex månader.

Under den skärpta övervakningen slutförde Skatteförvaltningen sex skatterevisioner av utländska alkoholwebbutiker. På basis av skatterevisionerna påfördes säljarna att betala allt som allt 11,22 miljoner euro varav 9,85 miljoner euro var obetald punktskatt och 1,37 miljoner euro moms. De obetalade skatterna riktas till skatteperioder under åren 2020–2022. I beloppen ingår också andelen av skatteförhöjningen.

Tullen stoppade 5 200 alkoholbeställningar under den skärpta övervakningen

Under den skärpta övervakningen av näthandel med alkohol stoppade Tullen totalt 5 200 sådana beställningar av alkohol från utländska webbutiker för vilka punktskatterna inte hade betalats till Finland. Allt som allt innehöll beställningarna mer än 410 000 liter alkoholdrycker beställda från mer än 150 olika webbutiker.

Den skärpta övervakningen har i hög grad varit ”handarbete” på Tullen. Alkoholskatten fastställs enligt slag av dryck, etylalkoholhalt och mängd. I övervakningen har Tullen behövt påvisa dessa genom att fotografera och föra statistik över beställningarna för Skatteförvaltningens beskattningsprövning.

- Vi övervakade skärpt de alkoholbeställningar som kom till Finland med hjälp av vår databaserade riskanalys och dessutom i form av normal tullövervakning i hamnarna. Som verkställande myndighet ser vi till att övervakningen är så riskbaserad och effektiv som möjligt, berättar Sami Rakshit, direktör för Tullens övervakningsenhet.

Den skärpta övervakningen minskade betydligt på försändelser som står i strid med bestämmelserna

År 2021 innan den skärpta övervakningen började köptes uppskattningsvis 33 miljoner liter alkohol från utländska webbutiker. Punktskatterna betalades korrekt endast för cirka en procent av försändelserna. Finland förlorade därmed uppskattningsvis 80–100 miljoner euro i skatteintäkter.

Enligt myndigheterna minskade alkoholbeställningarna för vilka punktskatterna var obetalade betydligt, med cirka 60 procent, under den skärpta övervakningen.

- Den skärpta övervakningen hade en betydande inverkan på att människor ändrade sitt beteende och beställde betydligt mindre med drycker från webbutiker än tidigare. Samtidigt minskade också skattefelet, säger Peltola.

Antalet köpare som anmälde dryckesbeställningarna på rätt sätt till Skatteförvaltningen ökade inte under den skärpta övervakningen.

Från och med ingången av 2024 övervakas näthandeln med alkohol som normal myndighetstillsyn enligt lagen.

Myndigheterna önskar att lagstiftningen förtydligas

Säljaren ska betala punktskatten för de alkoholdrycker som beställts via nätet om säljaren direkt eller indirekt arrangerar transporten. Om det är köparen som arrangerar transporten av beställningen är det köparen som ska betala punktskatten.

Ofta är det dock svårt för köparen att tolka vem som i verkligheten ska stå för betalningen av punktskatten för den alkohol som köpts via nätet. Dessutom står skattelagarna och alkohollagen i strid mot varandra i fråga om e-handel.

Regeringen förbereder som bäst ett lagförslag vars syfte är att skapa klarhet i situationen särskilt ur beställarens synvinkel. Skatteförvaltningen deltar i att utarbeta lagförslaget som en del av vanligt tjänstearbete.

Både Peltola på Skatteförvaltningen och Rakshit på Tullen önskar att lagstiftningen görs tydligare än den är nu.

- Det är viktigt att det ur skatte- och alkohollagstiftningens synvinkel är entydigt hur beställaren ska gå till väga då hen beställer alkohol från utlandet så att hen har en möjlighet att förstå de ansvar och skyldigheter som anknyter till beställningen. Samtidigt säkras också enhetligheten i myndigheternas avgöranden, säger Sami Rakshit från Tullen.

- Om köparen får ett större ansvar för punktskatterna än nu klarläggs köparens ansvar betydligt vilket underlättar genomförandet av skattekontrollen i fortsättningen, tillägger Peltola från Skatteförvaltningen.

FAKTA: Så här sköter du punktskatten på alkohol som du beställt från ett annat EU-land

  • Arrangerar säljarföretaget transporten av produkterna till Finland eller deltar det indirekt i transportarrangemangen exempelvis genom att i samband med beställningen styra till att använda en viss transportör? Då ansvarar säljaren för punktskatten på produkterna. Säljaren ska lämna en förhandsanmälan till Skatteförvaltningen och ställa en säkerhet som motsvarar skatterna innan denne skickar produkterna.
  • Ansvarar du själv för transporten av produkterna? Då ligger punktskatterna på ditt ansvar. Lämna en förhandsanmälan om beställningen och ställ en säkerhet i MinSkatt innan produkterna skickas till Finland. Anvisningar om hur skattskyldigheten ska skötas.

Bildmaterial om behandlingen av alkoholförsändelser i Tullens bilddatabas

Mediemeddelande