Hoppa till innehåll

Den i tulldeklarationen angivna totalmängden för deklarationspartiet visas felaktigt i besluten om frigörande vid import och tullagring

Utgivningsdatum 24.6.2021 9.54
Pressmeddelande

När man i en tulldeklaration för import eller tullagring som ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering har angett flera förpackningsuppgifter för varuposter, visas det totala antalet förpackningar fel i beslutet om frigörande. Till alla förpackningars totalmängd har felaktigt inräknats endast de mängder som finns på första raden i varuposternas förpackningsuppgifter. Rätt antal förpackningar visas i de varupostuppgifter som finns i besluten om frigörande.

Lagerhavarna kan dock lämna ut varorna från lagret, när antalet förpackningar som angetts i varupostuppgifterna motsvarar uppgifterna i lagerbokföringen.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering