Hoppa till innehåll

Betydlig ökning i antalet grova narkotikabrott och regleringsbrott – Tullen avslöjade över 6 000 tullbrott i fjol

Utgivningsdatum 5.3.2024 8.55

Tullen avslöjade 6 245 tullbrott i fjol. Antalet misstänkta grova narkotikabrott och regleringsbrott ökade kraftigt från året innan. Särskilt stor var ökningen i fråga om förundersökningar som inletts på grund av regleringsbrott, dvs. brott mot EU:s sanktioner mot Ryssland. Beslagen av marijuana, ecstasy och det narkotikaklassade läkemedlet ketamin ökade också markant. Därtill påträffades tio helt nya designdroger. Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta uppgick i fjol till nästan 88 miljoner euro, av vilket över 37 miljoner euro var återtagen vinning av brott.

– Fjolårets fenomen var den fortsatta ökningen av misstänkta regleringsbrott som en följd av försöken att kringgå sanktionerna mot Ryssland, den drastiska minskningen av olaglig införsel av snus efter avregleringen av försäljningen av nikotinpåsar samt ökningen av smugglingen av cigaretter, summerar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen typerna av tullbrott i fjol och fortsätter:

– Beslagen av narkotikaklassade läkemedel ligger fortfarande på hög nivå, trots att beslagsmängderna minskade en aning. Särskilt påfallande är den enorma ökningen i beslagen av det narkotikaklassade läkemedlet ketamin samt uppgången i smugglingen av pregabalin. Ketamin missbrukas som ett berusningsmedel. När man granskar tullbrotten på en allmän nivå är det iögonfallande att de misstänkta tullbrotten som vi avslöjade i fjol allt oftare uppfyllde rekvisitet för grovt brott. Antalet grova narkotikabrott ökade t.ex. med nästan hundra fall jämfört med året innan.

– Vi fann 10 helt nya narkotiska ämnen och sammanlagt identifierade Tullen över 130 olika narkotiska ämnen som var på väg till Finland. Av dessa har tolv inte klassificerats i Finland. Vårt Tullaboratorium är en föregångare i Europa vad beträffar identifiering av designdroger. Näthandeln med droger och läkemedel har återhämtat sig, trots att Tullens brottsbekämpning igen har lyckats stänga marknadsplatser på nätet, berättar Sinkkonen.

Överlag har det gångna året för Tullens brottsbekämpning präglats av internationellt myndighetssamarbete.

Nästan 60 grova fall av misstänkta försök att kringgå sanktionerna mot Ryssland – rekordstora beslag av marijuana

Brotten mot EU:s sanktioner mot Ryssland framträder tydligt ur fjolårets tullbrottsstatistik. Tullen inledde 492 nya förundersökningar av regleringsbrott och av dessa undersöktes 58 fall som misstänkta grova regleringsbrott. I Finland ansvarar Tullen för brottsutredningar som hänför sig till kringgåendet av varusanktionerna.

Antalet avslöjade narkotikabrott ökade jämfört med året innan. Till Tullens kännedom kom totalt 1 556 narkotikabrott, av vilka 390 klassificerades som grova. Marijuana beslagtogs 465 kilo och ecstasy över 90 000 tabletter – beslagen av bägge ökade märkbart. Antalet dopningsbrott och beslagen av narkotikaklassade svampar ökade likaså.

Tullen undersökte i fjol 633 fall av skattebedrägerier, av vilka 107 var grova. Fallen som klassificerades som grova skattebedrägerier omfattade olaglig införsel av cigaretter, alkohol, snus och nikotinvätskor samt ärenden som gällde mervärdesskatter.

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta uppgick till nästan 88 miljoner euro i fjol.

Bekanta dig med tullbrottsbekämpningens statistik för år 2023  (på finska). Statistiken visar också trenderna inom tullbrott samt hur mängderna för narkotikabeslagen har förändrats under de fem senaste åren.

Mediemeddelande