Hoppa till innehåll

Bekanta dig med Tullens nya planerade tjänst för exportdeklarationer och ge respons

Utgivningsdatum 20.9.2021 11.06
Pressmeddelande

Tulldeklarationerna vid export av varor till länder utanför EU förnyas i mars 2023. Vi har utarbetat de första versionerna av de nya exportdeklarationerna som ifylls i Tullklareringstjänsten. Nu önskar vi respons av tulldeklaranter.

Vi ordnar en videoträff via Skype den 5 oktober 2021 kl. 9–11. Till träffen bjuder vi in företagskunder som inlämnar exportdeklarationer. Företagen utvärderar den nya tjänsten för tullklarering vid export. Träffens språk är finska, men en del av presentationsmaterialet finns endast tillgängligt på engelska.

Antalet deltagare i träffen är begränsat till 30 kunder för att vi ska kunna försäkra oss om att samtliga deltagare har möjlighet att ge muntlig respons. Förtur ges företag som använder den nuvarande tjänsten för exportklarering i stor utsträckning. 

Anmälan per e-post till adressen ucc(at)tulli.fi senast den 30 september 2021.

Vi skickar en Skype-inbjudan till de anmälda som får plats på träffen senast den 4 oktober.

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering