Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.7.2021

Utgivningsdatum 29.6.2021 14.59
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2021/1051 finns publicerad i EUT L 227/28.6.2021. 

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ersätts helt genom den nu utfärdade förordningen. 

Förordningen tillämpas från och med 1.7.2021. 


Mera information:
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling