Hoppa till innehåll

Autonoma tullkvoter 1.7.2020

Utgivningsdatum 30.6.2020 9.57
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) 2020/875 finns publicerad  i EUT L 204/26.6.2020.

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ersätts i sin helhet med bilagan till den nu utfärdade förordningen.

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2020. 

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling